Napisane przez  ZGP
10
Sty
2008

Wielkie Serca w nałęczowskiej podstawówce

Dzięki wzajemnemu zaangażowaniu udało nam się zgromadzić ponad 600 kg trwałych artykułów spożywczych i chemicznych oraz 50 kg zabawek

"Tyle marzeń jest na świecie
Czy się spełnią?
Trzeba wierzyć...."
Ewa Dados

Od siedmiu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie biorą udział w Akcji Charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Po powołaniu szkolnego sztabu Akcji i zarejestrowaniu go w Głównym Sztabie w Lublinie, przygotowano listę produktów niezbędnych w gospodarstwie domowym. Cała społeczność szkolna została poinformowana o sposobie organizacji Akcji podczas apelu, na którym przeprowadzono losowanie karteczek z nazwą zbieranych produktów. Imprezami towarzyszącymi w tegorocznej Akcji były: dyskoteka, na którą bilet wstępu stanowił "słodki dar" w postaci batonika, oraz zbiórka zabawek i maskotek. Szkolny sklepik ofiarował cztery kilogramy słodyczy.
Do udziału w tegorocznej Akcji zaprosiliśmy także przyjaciół naszej szkoły: firmę "Nałęczów Zdrój" - producenta wody "Cisowianka", "Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji", Pracowników Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, Panią Joannę Łukasik - właścicielkę sklepu "Razem". Dzięki wzajemnemu zaangażowaniu udało nam się zgromadzić ponad 600 kg trwałych artykułów spożywczych i chemicznych oraz 50 kg zabawek.
Po zakończeniu zbierania darów, na podstawie informacji wychowawców klas i konsultacji z pedagogiem szkolnym, sporządzona została lista uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji. Z tej formy pomocy skorzystało 40 rodzin. Mimo stale pogarszającej się sytuacji materialnej naszych wychowanków można liczyć na ich hojność i chęć niesienia pomocy potrzebującym. Godna pochwały postawa uczniowska mobilizuje do dalszych działań w tym kierunku i utwierdza w przekonaniu o ich słuszności.
Miarą wielkości człowieka jest jego otwarte serce, wrażliwe na los drugiego w potrzebie. Za to wielkie serce dla Dzieci i wsparcie dla ogólnopolskiej Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" z serca dziękujemy.

Zofia Grzywacz-Piotrowska
(0 głosów)