Napisane przez  red
14
Maj
2001

Nasze kochane przedszkole

Mieszkańcy Nałęczowa rzadko zdają sobie sprawę z tego, w jakim niezwykłym miejscu żyją.

Osoby odwiedzające nasze miasto i okolice - najczęściej kuracjusze i turyści - postrzegają Nałęczów inaczej niż jego mieszkańcy. Kojarzą je z malowniczymi krajobrazami, pięknymi zabytkami architektury, miejscami pobytu i twórczości znanych artystów - literatów. Mieszkańcy Nałęczowa, którzy naturalnie "wrośli" w ten krajobraz rzadko zdają sobie sprawę z tego, w jakim niezwykłym miejscu żyją. W codziennym zabieganiu nie mają czasu na poznawanie historii ciekawych obiektów, które były świadkami życia wybitnych twórców. Ich wrażliwość kształtowała atmosfera Nałęczowa, która wpływa - w mniejszym lub większym stopniu - także na każdego z nas.
   Zbliżający się jubileusz 95-lecia istnienia Ochrony im. Adama Żeromskiego (obecnie Przedszkola im. Adama Żeromskiego) jest okazją do przypomnienia historii jej powstania i znaczenia dla wychowania i edukacji najmłodszych mieszkańców Nałęczowa. Ochrona zbudowana została w latach 1906 - 1907 z inicjatywy S. Żeromskiego, wg projektu Jana Koszyc - Witkiewicza. Pisarz wraz z żoną zaangażował się w sprawy gromadzenia funduszy i pozyskania materiałów, Na ten cel urządzaniu kwesty, koncerty i przedstawienia. W Krakowie, z inspiracji S. Żeromskiego, wydano książkę zbiorową "Na nową szkołę", a dochód ze sprzedaży zasilił fundusz budowy. Pisarz stale zabiegał o pieniądze, ofiarował też własne oszczędności i honorarium za "Dzieje grzechu" (ok. 6000 rubli).
   Od początku swego istnienia Ochrona funkcjonowała pod patronatem Towarzystwa Oświatowego "Światło". W "Domu Światła" mieściła się także szkoła, biblioteka i czytelnia. Odbywały się wykłady, odczyty, latem 1907 roku zorganizowano wakacyjne kursy dla nauczycieli ludowych. Po odzyskaniu niepodległości Ochrona zgodnie z wolą Stefana Żeromskiego stała się własnością społeczną. Na wniosek zarządu "Światła" nazwana została imieniem syna pisarza, Adama Żeromskiego. W budynku, w którym obecnie znajduje się jedyne w Nałęczowie przedszkole, pozostały pamiątki po fundatorach: pianino ofiarowane przez Oktawię Żeromską, pamiątkowe fotografie rodzinne, oraz fryz olejny malowany na płótnie przez K. Młodzianowskiego w 1911 roku.

   Dzieci, które uczęszczają do przedszkola znają historię tego miejsca. Wiedzą, kim był pan Żeromski, pani Oktawia, dlaczego przedszkole nazwane jest imieniem Adama Żeromskiego. Co roku wraz z naszymi wychowankami zwiedzamy Chatę Stefana Żeromskiego, składamy kwiaty w Mauzoleum Adasia (na zdjęciu u dołu z lewej), odwiedzamy groby Oktawii Żeromskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny na cmentarzu nałęczowskim. W formie opowiadań i bajek przekazujemy dzieciom ciekawe informacje o ludziach, którzy dawniej żyli w Nałęczowie i miejscach, które odwiedzamy. W' salach przedszkolnych urządziliśmy wspólnie Kąciki Historyczne, gdzie umieszczamy pamiątki z odbytych wycieczek.
   Przedszkolaki z taką samą ciekawością oglądają przewodniki i pocztówki z Nałęczowi, jak pięknie ilustrowane książki Ewy Szelburg-Zarembiny. Dzieci zwiedzały także Pałac Małachowskich i Muzeum B. Prusa. W trakcie spacerów i wycieczek mają możliwość przebywania w miejscach, które architekturą różnią się od budowli współczesnych, oraz postrzegania ich jako miejsce pobytu ciekawych ludzi. Rozbudza to niewątpliwie w dzieciach ciekawość, kształtuje ich zainteresowania i poczucie estetyki.
   Przedszkolaki lubią także spacery do parku i w pobliskie wąwozy. Otoczenie przedszkola, zwane przez dzieci "górką" to miejsce zabaw i okazja do obcowania z przyrodą. Wśród drzew znajdują cień w upalne dni, prawie cały rok obserwują rozwój roślin i życie zwierząt, uczą się poszanowania przyrody i dostrzegania jej piękna.
   Takie warunki sprzyjają też organizowaniu pikników na świeżym powietrzu, imprez z rodzicami np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki. W lecie wynosimy do ogrodu stoliki, by dzieci mogły zjeść "obiad pod drzewami", rysować czy malować. Z radością słuchamy, jak przedszkolaki mówią: "nasze kochane przedszkole". Większość z nich nie jest wcale zadowolona, kiedy trzeba iść do domu. Lubią bawić się w przedszkolu, a poprzez zabawę zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

   W celu promowania naszego przedszkola, a tym samym Nałęczowa, podejmujemy różnorodne działania. Prace plastyczne dzieci prezentowane są na wystawach pokonkursowych (w bieżącym roku szkolnym - w Miejskim Domu Kultury na Starym Mieście w Lublinie), biorą udział w akcjach na cele charytatywne ("Piknik w Radawcu"). W grudniu "malunki" i rysunki przedszkolaków prezentowane były w holu Poczty Głównej w Lublinie. We wrześniu nawiązaliśmy współpracę z Przedszkolem nr 34 w Lublinie. Zaplanowaliśmy wycieczkę do Lublina, by umożliwić dzieciom nawiązanie kontaktów z nowymi kolegami, wspólne zabawy w ich przedszkolu, zwiedzanie Starego Miasta. Lubelskie przedszkolaki będą miały możliwość spotkania się z nami w Nałęczowie, poznania przedszkola, zwiedzania Muzeum Stefana Żeromskiego.
   Do nałęczowskiego przedszkola czasem zaglądają spacerowicze, których zaciekawiła piękna architektura budynku. Dzień w przedszkolu przebiega wg stałego rytmu, staramy się, aby dzieci czuły się tu pewnie. Jeśli planujemy wizyty gości, wcześniej uprzedzamy je o tym. Pomyśleliśmy więc, by udostępnić przedszkole zwiedzającym w dniu wolnym od zajęć z dziećmi. Ci, którzy będą chcieli odwiedzić Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie przy ul. Poniatowskiego 39, będą mieli taką okazję w maju. Planujemy bowiem zorganizowanie Dnia Zwiedzania Przedszkola w ramach obchodów jubileuszowych. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w formie ogłoszeń. W imieniu dyrektora placówki i pracowników przedszkola zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej propozycji.
(0 głosów)