Napisane przez  red
16
Lip
2001

Witamy w ciężkich czasach!

W Nałęczowie są trzy szkoły ponadgimnazjalne: prowadzone przez Ministerstwo Kultury Liceum Plastyczne, Liceum im Żeromskiego prowadzone przez powiat i Zespół Szkół im. Chmielewskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nałęczów. Wszystkie te szkoły czekają zmiany, wynikające z kolejnego etapu reformy oświaty.


   O ile dla Liceum Plastycznego zasadniczą zmianą będzie przejście "spod ministerstwa" "pod samorząd" powiatowy, lub, co bardziej prawdopodobne, wojewódzki - o tyle dla pozostałych dwóch szkół zmiany mogą być o wiele poważniejsze.
   Reforma oświaty na szczeblu ponadpodstawowym to przede wszystkim powołanie gimnazjum, ale także przekazanie, w 1998 roku prowadzenia szkół przez kuratoria samorządom - przede wszystkim, jeśli chodzi o licea, powiatom. Obecnie powiaty są w trakcie ustalania sieci szkół ponadgimnazjalnych. Ustalą również profile w liceach - tak, aby uczniowie, którzy ukończą w roku 2002 gimnazja, trafili już do liceów profilowanych. Owe profile, to także element reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego: zawodówek, techników i ogólniaków. Na ich miejsce planowane są:
- właśnie owe trzyletnie licea profilowane (obowiązkowy profil akademicki, plus do wyboru profile: techniczno- technologiczny, rolniczo- środowiskowy, społeczno-usługowy i kulturowo- artystyczny). Absolwent liceum kwalifikacje technika zdobywałby po ukończeniu 2-4 semestralnej szkoły policealnej.
- dwuletnie szkoły zawodowe. W nich uczeń zdobywałby nie tylko dyplom w swoim zawodzie, ale też przygotowanie do wykonywania kilku innych.
   Reforma ma lepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy. Obecnie 3/4 absolwentów techników, liceów zawodowych i zawodówek zasila szeregi bezrobotnych.

Rada powiatu obraduje
   na temat planowanych profili nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/3 prowadzonych przez powiat puławski.
   Pozostaje ta sama siec szkół, zmienią się tylko nazwy. mówi Jan Falkowski z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach. - Propozycję uzgadniamy z lubelskim Kuratorium Oświaty. Powiat dąży do utrzymania wszystkich 18 szkół- liceów, które są dziś w strukturze szkół powiatowych.
   Ale Zespołu Szkół im. Chmielewskiego, prowadzonego przez gminę, w tej osiemnastce nie ma. Czy Powiat może podjąć decyzje o jego zamknięciu?
   Jest możliwe zamknięcie szkoły, ale nie dlatego, że prowadzi je gmina - mówi Krzysztof Grudzień, dyrektor Wydziału Nadzoru Formalnoprawnego Kuratorium Oświaty w Lublinie - Powiat ma obowiązek uwzględnić przy ustalaniu sieci szkoły prowadzone przez gminy. Wymusza to planowany zapis ustawy, poza tym Powiat powinien uzyskać zgodę Kuratorium i zasięgnąć opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Powiatowego Urzędu Pracy.

Spokojnie, to tylko reforma.
   Był organizowany cykl konferencji przez kuratorium dla powiatów, i nigdzie poza Lublinem nie było pomysłu zamknięcia jakiejkolwiek szkoły - uspokaja dyrektor Grudzień - także 8 marca na konferencji w Puławach nie było w ogóle mowy o takim pomyśle.
   Nie obawia się też o przyszłość szkoły Zbigniew Strzyżyński, przewodniczący Komisji Oświaty w Radzie Powiatu: 12 czerwca omawialiśmy na sesja powiatu puławskiego sprawy oświaty. Powiat ani nie jest zainteresowany przejęciem szkół im Chmielewskiego, ani ich zamknięciem. I LO, i internat Chmielewskiego - mówi - mają zapewniony budżet, nic się tu nie zmienia.
   Gorzej wygląda sytuacja liceum Żeromskiego; subwencja jest na ucznia, a przy małej w końcu szkole, z internatem, budżet się nie zbilansował i powiat dołożył 200 tys. zł.
   Pozostaje mieć nadzieję, że powiat będzie chciał dokładać dalej. Ale na pewno tego nie wiemy. I...

Nie wiemy, kiedy będziemy wiedzieć.
   Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych ustalany przez powiat to element projektu zmian w ustawie o systemie oświaty -tłumaczy dyrektor Grudzień z Kuratorium -Powiaty ustalają listę szkół na podstawie szykowanej (jeszcze nie uchwalonej!) tzw. ustawy czyszczącej, czy jak kto woli ustawy kompetencyjnej.- pierwotnie planowano, że powiaty podejmą te uchwały do 1 IX bieżącego roku, a zmiany przewidziane tymi uchwałami wejdą w życie od 1 września 2002 roku. Tymczasem, ponieważ ustawa się opóźnia, z powodów których nie będę komentował, (chociaż spodziewam się, że zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji) uchwały rad powiatowych zostaną podjęte do 31 października tego roku.
   Dwa dni po naszej rozmowie z dyrektorem, media doniosły, że w Sejmie przepadł rządowy projekt ustawy czyszczącej. SLD przegłosowało swój projekt, zachowujący technika (chodzi o poparcie w wyborach przez nauczycieli z tych szkół). Koalicji zabrakło paru posłów, którzy zagubili się gdzieś w kawiarni czy wyszli na papierosa. Teraz koalicja będzie chciała zatrzymać SLD-owską ustawę w Senacie i spróbować jeszcze raz uchwalić swoją wersję ustawy w Sejmie.
(0 głosów)