Napisane przez  red
20
Lut
2003

Z "plastyka"

Samorząd w Plastyku !
   W wyborach do Samorządu Uczniowskiego w PLSP w Nałęczowie wyłoniony został skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Weszli do niego: Zofia Nierodzińska, Antoni Olejnicki, Marek Kuśmirek, Karol Mysiak, Małgorzata Nierodzińska, Karol Pomorski i Krzysztof Koman. Przewodniczącym Zarządu została Zofia Nierodzińska. Co ciekawe frekwencja wyborcza wyniosła 67 %. Opiekunem samorządu został wybrany przez młodzież Bogdan Pecio.


SPROSTOWANIE
Źle sformułowaliśmy w poprzednim numerze notatkę o komputerach w PLSP. Otóż pochodzą one nie ze środków rządowych, ale Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Za pomyłkę przepraszamy!

Monitoring w Plastyku
Liceum Plastyczne jako jedna z niewielu szkół i instytucji skorzystała z promocyjnej akcji instalowania monitoringu, przeprowadzanej przez jedną z firm tej branży.
Efektem jest 6 kamer rozstawionych w różnych miejscach szkoły. 4 kamery zostały umieszczone na zewnątrz budynków szkoły i internatu, 2 są zainstalowane na korytarzach szkolnych. Budzą one różne reakcje wśród młodzieży, ale rodzice uczniów w większości przyjęli ten pomysł pozytywnie.
Władze szkoły liczą na to, że system monitoringu pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa uczniów, zwłaszcza wokół budynków szkolnych.
Z tej samej akcji promocyjnej skorzystało Gimnazjum w Nałęczowie, które również planuje budowę systemu monitoringu.
(0 głosów)