Napisane przez  red
19
Wrz
2002

1 września minęło pięć lat od rozpoczęcia nauki w Szkole Muzycznej im Paderewskiego

Jeżeli potrafisz bezlitośnie mijające dni wypełnić wartością -
Twoja będzie ziemia, i wszystko, co na niej istnieje,
A co więcej - Ty będziesz człowiekiem


   Jubileusz pięciolecia Szkoły Muzycznej im I. J. Paderewskiego w Nałęczowie stał się okazją do zaprezentowania umiejętności jej uczniów w cyklu imprez, zorganizowanych w ramach Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej. Dwudziestu pięciu uzdolnionych muzycznie uczniów, pięcioro nauczycieli i dyrektorka szkoły Wioletta Sieczkowska - Kos podczas pięciu spotkań ze społecznością Nałęczowa udowodniło, jak bardzo potrzebna jest w mieście-uzdrowisku ta artystyczna szkoła, która nie tylko kształci młodzież, rozszerza jej horyzonty, wyrabia wrażliwość, ale także wzbogaca życie duchowe miasta, dostarczając przebywającym tu kuracjuszom wrażeń artystycznych na licznych koncertach.

   Tegoroczny jubileusz szkoły rozpoczął występ z okazji Dnia Matki zorganizowany 26 maja w Sanatorium Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie. W trakcie koncertu najmłodsi adepci sztuki gitarowej - Piotr Orlik i Daniel Kursa wykonali w duecie "Walczyk lubelski" (mel. lud.) i "Walc" Carullego a Piotruś Lalak w utworach K. Czernego pokazał swoja muzykalność i opanowanie sceniczne. Wspaniale zaprezentowały się uczennice; Joasia Sobijanek i Iga Kursa, grające w duecie Scherzo Allegro A. Diabellego. Z klasy fortepianu A. Twarożka wystąpiły także; Agnieszka Kędziora, Dominika Morel, Ewa Miącz i Zosia Szymbara. Występy młodych pianistów wzbogaciła grą na gitarze Agnieszka Łękawa, (klasa gitary klasycznej K.Szczebla). Agnieszka Łękawa uatrakcyjniła koncert również wokalnie, gdyż swoje muzyczne zainteresowania poszerza w kl. mgr A. Padzińskiej.
   Kuracjusze, a szczególnie panie, zgotowały młodym artystom wspaniałą owację. Podobnie podobały się występy uczniów, tym razem młodym odbiorcom koncertu "dzieci - dzieciom" który miał miejsce 29 maja na estradzie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.

   Główne uroczystości jubileuszowe prowadzone przez dyrektorkę szkoły Wiolettę Sieczkowska - Kos odbyły się 31 maja w sali balowej Pałacu Małachowskich. Gronu pedagogicznemu szkoły, w skład którego wchodzą: mgr K. Szczebel, uczący gry na gitarze klasycznej, mgr. Krystyna Jankowska - nauczycielka rytmiki, mgr Teres Kmieć - zajmująca się kształceniem słuchu wychowanków, mgr Arkadiusz Twarożek, prowadzący klasę fortepianu, oraz Agata Marczewska, prowadząca Ognisko Muzyczne, towarzyszyli uczniowie ze swoimi rodzicami i zaproszeni goście.
Pierwsza absolwentka szkoły jest Agnieszka Łękawa.

   Jubileusz szkoły uświetnił koncert galowy, w którym wystąpili uczniowie: Iga Kursa i Joanna Sobijanek, Magdalena Werner, Zofia Szymbara oraz absolwentka szkoły Agnieszka Łękawa, która pięknie wykonała pieśni Schuberta i Moniuszki oraz zaprezentowała wysokie umiejętności w grze na gitarze. Polonez B-dur Chopina wykonała Anna Kos, pobierająca pierwsze nauki gry na fortepianie właśnie w Nałęczowie, a obecnie ucząca się w OSM im K. Lipińskiego w klasie fortepianu mgr Marzeny Wójtowicz. Ania Kos wykonała również Koncert fortepianowy Mozarta C-dur KV 246 cz. I wraz z orkiestrą z Brześcia. Wspaniałym finałem podniosłej uroczystości był występ Orkiestry Kameralnej Filharmonii Brzeskiej pod batutą Aleksandra Martynienki. Kontakty z Orkiestrą oraz z Brzeskim Towarzystwem Muzycznym i panią Lilianą Batirową są szczególnie cenne dla szkoły.
Wykonawcy koncertu galowego i orkiestra z Brześcia wystąpili następnego dnia w koncercie z okazji Dnia Dziecka.

   Cykl imprez jubileuszowych zakończyło spotkanie w dniu 3 czerwca w Nałęczowskim Ośrodku Kultury poświęcone promocji młodych twórców z Nałęczowa w ramach spotkania literacko - muzycznego. Oprócz występów muzycznych w wykonaniu uczniów PSM w Nałęczowie, dyrektorka szkoły Wioletta Sieczkowska - Kos ogłosiła wyniki konkursów: literackiego i plastycznego pod hasłem "Moje inspiracje muzyczne". Jury w składzie: dyr. Wioletta Sieczkowska - Kos, mgr Bożena Kursowa, mgr Wiesława Dobrowolska - Łuszczyńska, mgr Agata Marczewska, i mgr Zbigniew Strzyżyński przyznało nastepujące nagrody i wyróżnienia: W dziedzinie poezji spośród uczniów gimnazjum nałęczowskiego - I. Nagrodę za wiersz "Pieśń życia każdego dnia" otrzymała Zofia Szymbara, II nagrodę za wiersz "Znad Bałtyku" - Łukasz Kopiński, III nagrodę ex aequo za wiersz "Przemijanie" - Krzysztof Raczyński i Natalia Lebioda za wiersz "Bezkresna podróż". Wyróżnienie przyznano Ewelinie Sawie za wiersz "Wieczorem". Wśród prac nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych I nagrodę przyznano Karolinie Piech z SP w Nałęczowie za wiersz "Muzyka", a II nagrodę Barbarze Wójtowicz z SP w Woli Przybysławskiej za wiersz "Ja". W dziedzinie prozy laureatką została Anna Kos z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lublinie za tekst "Przygody w Egipcie".
W dziedzinie plastyki I miejsce przyznano Magdalenie Żywickiej, II miejsce - Jędrzejowi Gajdzie, III miejsce - Katarzynie Flis oraz IV-te Piotrowi Blicharskiemu.
   Różnorodne inicjatywy nałęczowskiej szkoły muzycznej mogły zostać zrealizowane dzięki uprzejmości licznych sponsorów, którym dyrekcja szkoły pragnie serdecznie podziękować; burmistrzowi Nałęczowa Wojciechowi Wójcikowi, dyr. NOK Bogumile Gałat, prezesowi BS Grzegorzowi Bednarczykowi, prezesowi NSRH Grzegorzowi Kobusowi, Zakładowi Leczniczemu "Uzdrowisko Nałęczów", Towarzystwu Przyjaciół ZL "UN", dyr. Zespołu Szkół Janinie Kręgiel - Mazurek, dyr. Muzeum B. Prusa Halinie Bukowskiej, Katarzynie i Karolowi Piechom oraz redakcji Dziennika Wschodniego.
   Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie, mimo upływu krótkiego czasu od jej powstania, zajmuje ważne miejsce na mapie kulturalnej miasta. Życzymy tej młodej placówce dalszych osiągnięć artystycznych, pedagogicznych i wychowawczych.

  • 26szkom
  • 26szkomuz
(0 głosów)