Napisane przez  red
19
Wrz
2002

Z sesji Rady Miejskiej

Wykonanie budżetu
   Na sesji 9 sierpnia Zarząd przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania budżetu Nałęczowa za I półrocze 2002. I tak:

Plan dochodów na cały rok 17,9 mln zł, wykonano do końca czerwca 9,5 mln (czyli 54% planowanych dochodów na cały rok). Wydano natomiast 8,3 mln z planowanych 19,3 mln, (czyli 43 proc) Pewne zagrożenie pojawia się w kwestii dochodów. Wyraźnie widać różnicę między dochodami własnymi gminy, a pieniędzmi przysyłanymi z budżetu centralnego.
Bardzo dobrze wyglądają wpływy z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu); z planowanych na cały rok 3,8 mln, w ciągu półrocza wykonano 2,2 mln (59 %). Równie wysoki (w stosunku do planowanych na cały rok) były wpływy z opłat (opłata targowa, za czynności urzędowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu itp.) - z planowanych 250 tys. wykonano 162 tys czyli 65%.
Odsetki od pieniędzy na rachunku przyniosły 61 tys., a więc 65 % z planowanych 90 tys.
Natomiast wpływy przekazywane gminie przez państwo wyglądały następująco: Dotacje celowe (na pomoc społeczną itp.): z planowanych na cały rok 1,9 mln gmina w I półroczu otrzymała 753 tys. czyli 40% Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: planowane 1,2 mln, otrzymane 455 tys. czyli 37 proc. Subwencja oświatowa: na 8,7 mln przekazano gminie 5,2 mln, czyli 61 procent- nie jest to jednak efekt szczególnej hojności rządu w pierwszym półroczu, ale wynik faktu, że większość pieniędzy na oświatę zawsze wydawana jest w tym okresie roku. Wyraźnie widać, że kłopoty budżetowe rządu przekładają się na budżet samorządu.

Zmiany w wydatkach    Na sesji 9 sierpnia dokonano również zmian w budżecie miasta, przeznaczając otrzymana dotację w wysokości 50 tysięcy złotych na modernizację Szkoły Podstawowej w Nałęczowie. (podnosi to łączne przyznane szkole środki do 230 tys. zł.)
Podjęto również uchwałę, w sprawie ustalenia limitu wydatków na czteroletni program inwestycyjny pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Nałęczowie".
I tak, w latach 2002- 2004 zostanie wydane 12 mln zł, a dokładnie:
W roku 2002: 2.945.000 zł
2003: 4.527.500 zł.
2004: 4.527.500 zł.
Przetarg dwustopniowy na budowę będzie ogłoszony w tym roku - zgodnie z zapowiedziami władz jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace ziemne.

Drogi nasze i nie nasze
Na sesji podjęta został uchwała określająca sieć dróg gminnych na terenie miasta i gminy. Status drogi gminnej ma obecnie 45 ulic w mieście i 40 dróg na terenie gminy.
(0 głosów)