Napisane przez  PW
19
Lip
2002

Co roku lepiej!

19 maja br. odbyło się w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie Walne Zgromadzenie Członków. Na walnym wybrano nowe władze (po upływanie kadencji). I tak Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostaje Tadeusz Adamczyk, wiceprzewodniczącym jest Wiesław Poleszak, a skład prezydium uzupełniają Mirosław Przesmycki i Grzegorz Kobus. Na Walnym podsumowano miniony rok.


Wyniki ekonomiczne - co roku lepiej

   Osiągnęliśmy zysk w wysokości 1 mln. 114 tys. zł. - mówi Grzegorz Bednarczyk,- prezes Banku - Suma bilansowa (pieniądze, które nam powierzono) wyniosła na koniec roku 41 mln. zł. i wzrosła w ciągu roku o 19 procent. - można zatem przyjąć, że rozwijamy się nieco szybciej niż całość sektora bankowego w Polsce.
   Drugi z najważniejszych wskaźników liczbowych, określających kondycję banku to, poziom funduszów własnych. Po podziale zysku na "walnym" bank przekroczył 1 mln. euro (czyli 4 mln. zł.) funduszów własnych - a więc osiągnął próg, który gwarantuje samodzielny byt banku. - wyjaśnia prezes Bednarczyk - To są najważniejsze dane liczbowe.
   W listopadzie 1996 roku bank kupił od syndyka Bank Spółdzielczy w Wąwolnicy. Obecnie bank zatrudnia 32 pracowników. Jesteśmy jednym z największych banków spółdzielczych w regionie lubelskim a nawet po tej stronie Wisły. Bank zrzesza 1914 członków, którzy po latach oczekiwania otrzymali w końcu wymierną korzyść ze swojego członkostwa - w postaci dywidendy (w wysokości 36% od wysokości udziałów). Chcemy, żeby dywidenda stała się stałym elementem uhonorowania członków.

Jesteśmy bankiem stąd.

   Niewątpliwym atutem Banku Spółdzielczego jest to, że żaden bank zagraniczny, żaden bank komercyjny nie zapewni udziału przedstawicieli społeczności lokalnej w swoich organach statutowych. Tylko w swoim banku spółdzielczym społeczność lokalna ma wpływ na jego politykę. Bank dba o to, aby miejscowy pieniądz został przeznaczony na potrzeby miejscowego środowiska.
   Podatek dochodowy zapłacony przez bank za zeszły rok to 450 tys zł - mówi Grzegorz Bednarczyk - Ponieważ działamy na rynku lokalnym, w jakimś stopniu te pieniądze zasilają lokalny budżet. Są też inne korzyści dla społeczności lokalnej: bank wspiera poprzez dotacje i darowizny wszelkie inicjatywy lokalne: kulturalne, oświatowe czy sportowe. W ubiegłym roku suma tych dotacji na rzecz lokalnych inicjatyw społeczności Nałęczowa i Wąwolnicy wyniosła około 80 tysięcy złotych.
   Bardzo cieszymy się ze współpracy z najmłodszymi klientami banku: SKO przy SP w Nałęczowie po raz trzeci z rzędu wygrało regionalny konkurs SKO i czekamy, jak się spisze w konkursie ogólnopolskim - w zeszłym roku zajęło 5 miejsce! - prezes Bednarczyk nie kryje zadowolenia - Bardzo dobrze wypadło w konkursie regionalnym SKO SP Drzewce (drugie miejsce) i SKO w SP w Piotrowicach (czwarte miejsce).
   Bank współpracuje tez ze szkołami średnimi: co roku kilkanaście osób ze szkół średnich (z "Ekonomika", ale też ze szkoły w Klementowicach) odbywa u nas praktyki, zapoznając się z pracą w bankowości.

Coroczny na festyn!

   30 czerwca w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbył się coroczny festyn BS połączony z losowaniem nagród - nowością było wykonanie hymnu spółdzielców "Oto staje nas wolna gromada" przez Nałęczowską Orkiestrę Dętą. (relacje zamieścimy w następnym nr GN) Ale prawdziwe święto dopiero za rok - bank będzie obchodził 100 lecie swojego istnienia!
  • 25_bank

PW
(0 głosów)