Napisane przez  Ewa Wiaderny, Joanna Dębczak
08
Lut
2014

Pomagamy potrzebującym

FINAŁ 21. AKCJI PDPZ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wzorem lat ubiegłych 1 grudnia 2013 roku wraz z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury uczestniczył w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W NOK w Nałęczowie zorganizowana została aukcja przedmiotów, licytowanych w zamian za artykuły żywnościowe, tj. cukier, mąkę, ryż, konserwy, olej oraz słodycze. Zebrano około 900 kg żywności.

Do akcji przyłączyła się również społeczność Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie, która zebrała około 100 kg produktów oraz młodzież z internatu Liceum Plastycznego w Nałęczowie, która przekazała środki czystości. Natomiast Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w ramach tej akcji zbiera różne produkty spożywcze, środki czystości i bez pośrednictwa MOPS przekazuje dary najbardziej potrzebującym rodzinom swoich uczniów. Po zakończonej akcji wszystkie dary rzeczowe zostały przeliczone i przewiezione do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie celem przekazania dzieciom, głównie z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji finansowej. Żywność przekazana była w większości w grudniu 2013 r., mamy nadzieję, iż była znaczącą pomocą dla rodzin najuboższych w ciężkim okresie przedświątecznym.

CORAZ WIĘCEJ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Z darów tegorocznej akcji zostało również utworzonych 25 paczek mikołajkowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy środowiskowej „Dziecięca alternatywa”. Obdarowanych zostało również 85 rodzin z terenu naszej gminy, co stanowi niemal 1/3 rodzin, które w 2013 roku skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Jak wynika z danych ww. instytucji liczba osób najuboższych w naszej gminie wzrasta z roku na rok. Statystyki podają, że w minionym roku ogółem ze świadczeń pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych skorzystało 259 rodzin (w rodzinach tych było 829 osób). To o 19 rodzin więcej, łącznie 76 osób! (W 2012 r. korzystało 240 rodzin – 753 osoby). Znaczący wzrost daje się zauważyć w wypłacanych zasiłkach stałych z tytułu niepełnosprawności, zasiłkach okresowych z tytułu bezrobocia oraz w liczbie dzieci korzystających z posiłku w szkole.

WSPIERAMY BEZROBOTNYCH

W 2013 roku Ośrodek kontynuował realizację projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Nałęczów”, w ramach którego 11 osób bezrobotnych – mieszkańców gminy Nałęczów podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyło nowe umiejętności niezbędne w poszukiwaniu pracy. Od 2009 roku tą formą wsparcia zostało objętych 48 osób, planowana jest kontynuacja zadania.

(0 głosów)