Napisane przez  WTZ
19
Lis
2009

Integracja przez sztukę

Od 24.10.2009 rozpoczęły się cotygodniowe zajęcia z cyklu warsztatów teatralnych w ramach projektu "Otwarci dla Siebie". Uczestniczy w nich grupa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz grupa uczniów z Liceum Plastycznego im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie.

- Pierwsze zajęcia miały charakter organizacyjno - integracyjny - opowiada Agnieszka Wiślińska wiceprezes Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. W pierwszej części spotkania przedstawiono sobie wzajemnie osoby bezpośrednio biorące udział w projekcie: uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, wolontariuszy - uczniów Liceum Plastycznego z Nałęczowa oraz panie z Regionalnego Oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Nałęczowie. Określono także ogólny przebieg działań dążących do zrealizowania przedsięwzięcia. Następną część spotkania stanowiły zajęcia warsztatowe, w których udział wzięli uczestnicy warsztatów i młodzież licealna. Były to zabawy ruchowe, taneczne o charakterze integracyjnym, mające na celu ośmielenie, wzajemne poznanie, przełamanie wstydu, nawiązanie relacji. Dalszą część stanowiły improwizacje i etiudy teatralne.

Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, przygotowywali scenki pantomimiczne na zadany temat, przedstawili je grupie przeciwnej tak, aby ta mogła odgadnąć temat. Następnie obie grupy miały zmodyfikować swoje scenki o element "absurdu i zaskoczenia". Wszyscy bardzo dobrze wywiązali się z zadania, byli bardzo aktywni, zaskakując pomysłowością. Widoczna była relacja współpracy, jaka nawiązała się pomiędzy młodzieżą licealną a uczestnikami warsztatów.

(WTZ)
(0 głosów)