Napisane przez  MOPS
01
Gru
2015

Uwaga studenci !!!

TRWA NABÓR NA PRAKTYKI I WOLONTARIAT
Zapraszamy studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie – Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie.

Zakres zadań dla praktykanta/wolontariusza:

Pomoc w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży

 1. Aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy
 2. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków świetlicy,
 3. Pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjno – informacyjnych dla rodziców mających na celu wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 4. Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w Nałęczowie,
 5. Współpraca z innymi specjalistami mająca na celu pomoc wychowankom świetlicy,
 6. Współpraca z instytucjami (m.in. szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 7. Aktywne pozyskiwanie wolontariuszy i sponsorów,
 8. Ścisła współpraca z wolontariuszami i sponsorami,
 9. Pomoc w planowaniu i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,
 10. Pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych,
 11. Organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć tematycznych, zabaw, zajęć sportowych oraz zajęć wpływających na rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków świetlicy,
 12. Pomoc w organizacji wycieczek i spacerów,
 13. Kształtowanie u wychowanków nawyków higieny i czystości,
 14. Rozwijanie u wychowanków samodzielności i społecznej aktywności,
 15. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
 16. Pomoc w układaniu planów pracy świetlicy,
 17. Pomoc w sporządzaniu sprawozdań z funkcjonowania świetlicy,
 18. Pomoc w prowadzeniu dokumentacji świetlicy oraz pracy z wychowankami,
 19. Ścisła współpraca i integracja ze społecznością lokalną,
 20. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych pro gramów pomocy społecznej


Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7 24-150 Nałęczów
Tel. (81)501-44-81

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka.

(0 głosów)