Napisane przez  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa
20
Maj
2014

Ratujmy nałęczowski zabytkowy cmentarz

Szanowni i Drodzy Państwo, Miłośnicy Nałęczowa i jego historii,

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa od wielu już lat współpracuje z samorządem miasta Nałęczów oraz miejscową parafią rzymsko-katolicką. Celem tej współpracy jest opieka nad zabytkowym cmentarzem w Nałęczowie.

Z naszej inicjatywy w latach 70-90. XX wieku oraz w pierwszym dziesięcioleciu obecnego wieku odnowiono ponad 20 zabytkowych nagrobków osób zasłużonych dla kraju, regionu i Nałęczowa. Przy dużym zaangażowaniu burmistrza Nałęczowa, proboszcza nałęczowskiej parafii i Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa (TPN) organizujemy wspólnie, w dniu Święta Zmarłych, również kwesty na obu cmentarzach, podczas których zbieramy pieniądze na odnowę niszczejących zabytkowych nagrobków. Wśród nich są groby ludzi zasłużonych dla kultury narodowej:

 • Michała Elwiro Andriollego (1836-1893),
 • Oktawii Żeromskiej (1862-1928),
 • Ewy Szelburg-Zarembiny (1899-1986),

pisarzy i publicystów:

 • Kazimierza Glińskiego (1850-1920),
 • Wacława Naake- Nakęskiego (1864-1945) i
 • Waldemara Babinicza (1902-1969),

działaczy niepodległościowych i wojskowych, uczestników walk w 1830, 1848, 1863-1864, 1914-1918/20 roku:

 • Tytusa Rakowskiego (1806- 1858),
 • Franciszka Bagieńskiego (1830-1902),
 • generała dyw. Władysława Wejtki (1859-1933),
 • ministra Stanisława Śliwińskiego (1869-1929),

co najmniej 17 grobów uczestników powstania 1863 r. i Sybiraków, a wśród nich trzech lekarzy, twórców Zakładu Leczniczego „Nałęczów”:

 • Fortunata Nowickiego (1830-1885),
 • Wacława Lasockiego (1837-1921) i
 • Konrada Chmielewskiego (1838-1899),

także groby trzech Sybiraczek:

 • Teodozji Oskierko (1840-1884),
 • Marii Lasockiej (1842-1898) i
 • Rozalii Brzezińskiej (1859-1923),

żołnierzy I i II wojny światowej, a także groby wybitnych społeczników, artystów, naukowców, lekarzy, księży, nauczycieli i wielu innych niepospolitych ludzi. Na niektórych z owych grobów coraz rzadziej palą się dzisiaj znicze i składane są kwiaty, gdyż nie ma już wśród żyjących potomków, np. hrabiny Marii Krasickiej, Alojzy Kaszowskiej, czy Tytusa Rakowskiego i potomków wielu, wielu innych.

Stosunkowo dużo osób pochowanych w zabytkowej części nałęczowskiego cmentarza pochodziło z dawnych Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Ten fakt wyróżnia nałęczowski cmentarz wśród innych zabytkowych cmentarzy w kraju. Należy również dodać, iż cmentarz parafialny w Nałęczowie zaliczany jest do grupy cmentarzy o statusie nekropolii narodowych. Stąd też zwracamy się do Państwa z apelem: Ratujmy nałęczowski zabytkowy cmentarz. Zachowajmy dla przyszłych pokoleń ten ważny dla kraju, regionu i dla nas – pomnik kultury narodowej.

W związku z powyższym informujemy, iż Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa w Nałęczowie otworzył, z dniem 6 listopada 2013 r., w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie rachunek rozliczeniowy pomocniczy, wyodrębniony w celu renowacji zabytkowych grobów na cmentarzu nałęczowskim. Numer rachunku: 31 8733 0009 0000 0619 2000 0050.

Informujemy również, iż podczas ostatniej kwesty w dniu 1.11.2013r. zebraliśmy wspólnie (kwestowało 53 osoby) kwotę 9.915,69 zł (w tym 20 euro), która zostanie przeznaczona na odnowę (i budowę zadaszenia) unikalnego dzieła sztuki rzeźbiarskiej – pomnika nagrobnego rodziny Wernickich.

Jeżeli Państwo zechcecie wesprzeć nasz apel i włączyć się do tej szczytnej akcji, bardzo prosimy o wpłaty na wyżej podany rachunek pomocniczy TPN, za co z góry dziękujemy.

(0 głosów)