Napisane przez  red
20
Maj
2014

BS Nałęczów - nowe perspektywy rozwoju

– Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo lokat, umacnianie pozycji na rynku, uzyskanie w br. wyniku netto 2,4 mln zł, wzrost bezpieczeństwa banku, systematyczne poszerzanie oferty – wyliczał prezes Grzegorz Bednarczyk zamierzenia na 2014 r. podczas dorocznego zebrania przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nałęczowie (23.03.br.), podsumował też miniony, jubileuszowy rok. Zarząd banku – Grzegorz Bednarczyk, Gabriela Czerniec oraz Romuald Szarkowicz uzyskali absolutorium, głosowało 21 przedstawicieli z 31 uprawnionych.

BS Nałęczów sfinalizował zakup prawa wieczystego użytkowania sąsiadującej z bankiem nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, a użytkowanej dotychczas przez Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”, na której znajduje się Stara Apteka. Jest pomysł, aby stworzyć przy banku automatyczny parking. Prezes Bednarczyk chciałby, aby Stara Apteka odzyskała swój pierwotny wygląd.

W tym roku ma być sporządzona koncepcja zagospodarowania całego terenu należącego do banku. Planowany jest też remont i modernizacja sali operacyjnej banku, ale tylko wtedy, gdy zakończy się w sądzie sprawa upadłości kliniki prof. Karskiego. Będzie też poszukiwany nowy najemca na tę część budynku, w którym znajduje się klinika.
BS zawiesza tradycję organizowania dorocznego festynu i losowania nagród w Nałęczowie, zorganizuje tylko imprezy w Bełżycach, Garbowie i Kurowie, a w Nałęczowie rozlosuje jedynie 4 dwuosobowe wycieczki zagraniczne dla osób, które założyły w BS konto „ROR na Start”.

Siedziba filii w Bełżycach została przeniesiona na ul. Bychawską 1 i dodatkowo zorganizowano w niej archiwum banku.
Bank Spółdzielczy przez ostatni rok przeznaczył ponad 100 000 zł na działalność społeczną, a przez 11 lat na wsparcie inicjatyw szkół, stowarzyszeń itp. przekazał ponad 1 mln zł. I z tej działalności nie zamierza się wycofywać.
Doroczne spotkanie i poczęstunek zorganizowano w sali balowej pałacu Małachowskich. Niespodzianką na 111. urodziny banku był piętrowy tort zamówiony przez BS w Piekarni Nałęczowskiej Michała Obla.

(0 głosów)