Napisane przez  red
23
Kwi
2012

Udany rok BS Nałęczów

W ubiegłym roku widzieliśmy, jak z dnia na dzień zmienia się wygląd budynku BS Nałęczów. Jest nowa elewacja, schody i zadaszenie, a w tym roku prezes Grzegorz Bednarczyk planuje również uporządkowanie reklam na terenie przy banku.

Informował m.in. o tym zebranych podczas Obrad Zgromadzenia Przedstawicieli BS Nałęczów (26.02 br.) w Pałacu Małachowskich.


Zgromadzenie podjęło również uchwały zatwierdzające sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu oraz finansowe za ubiegły rok. Przegłosowano jednogłośnie zmiany w statucie banku oraz oznaczono najwyższą sumę zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia. Delegaci podjęli również uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz uchwalili kierunki działania banku na rok bieżący. Szczegóły i fot.: www.bsnaleczow.pl.

autor: (RED)
(0 głosów)