Napisane przez  BW
20
Maj
2014

3916 mieszkańców Nałęczowa

Niespełna cztery tysiące stałych mieszkańców odnotowały statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Nałęczowie na dzień 31.12.2013 r. – W Nałęczowie na pobyt czasowy (dłuższy niż 3 m-ce) zameldowanych było 367 osób.

Natomiast na terenie gminy zameldowanych na stałe jest 5274 osób, na pobyt czasowy 72 osoby – wylicza Teresa Piłat, zajmująca się ewidencją ludności w USC w Nałęczowie. Według statystyki zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Nałęczów jest łącznie 9190 osób, zameldowanych czasowo 439, razem 9629 osób. Statystyki te nie ujmują osób mieszkających bez zameldowania oraz kuracjuszy i turystów. W minionym roku urodziło się 67 dzieci – dodaje Teresa Piłat. – Jednak od kilkunastu lat jest więcej zgonów niż urodzeń. W 2013 r. zmarło 114 osób.

(0 głosów)