17 Maj 2007
Dział: Ogólna

Sybiracy w dziejach Nałęczowa (2)

Kim byli ci ludzie, założyciele Zakładu Leczniczego "Nałęczów", ich przyjaciele i koledzy, których łączyła idea walki o niepodległość Ojczyzny i martyrologia zesłania i syberyjskiej katorgi?    Kim byli lekarze - Sybiracy, którzy stworzyli nowy Nałęczów?    Wprowadzili go - goszcząc w uzdrowisku wybitnych pisarzy i artystów - na karty dziejów kultury umysłowej porozbiorowej Polski. Stworzyli tutaj podwaliny…
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" (18)

Potulice i powrót do domu    Więzienie w Potulicach było w rzeczywistości przymusowym ośrodkiem pracy, który miał za zadanie przygotować więźniów do wyjścia na wolność. Mieściło się ono w poniemieckich barakach. W oknach nie było krat lecz tylko druciana siatka. Teren ośrodka otoczony był drutem kolczastym i pilnowany przez żołnierzy KBW.
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Konrad Chmielewski

Z POCZTU LUDZI NAŁĘCZOWA    Doktor Konrad Chmielewski to trzeci wskrzesiciel Nałęczowa. Urodził się w 1838 roku w Wilnie. Tam ukończył Instytut Szlachecki, a potem studiował medycynę na Uniwersytecie w Moskwie. Po studiach prowadził w Kownie praktykę lekarską. Był uczestnikiem powstania styczniowego, za co został zesłany na kilka lat na Syberię.
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Sybiracy w dziejach Nałęczowa (1)

   Sądzić należy, iż nie ma na Lubelszczyźnie miasta podobnej wielkości, które, jak Nałęczów, miałoby tak silne i tak specyficzne związki z tradycją roku 1863; z dziejami konspiracji narodowej 1861 - 1864, w mniejszym stopniu powstańczej walki, a głównie z dramatem zesłania i katorgi syberyjskiej.
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Dar społeczników nałęczowskich

   W historii Nałęczowa świecą niezwykłym blaskiem nazwiska rodów, wywodzących się z terenu Litwy. Ma tu na myśli takie nazwiska jak: Chmielewscy, Radziwiłłowiczowie, Witkiewicze.
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

A jak to ze lnem było, a jak w Piotrowicach izbę pamięci się stworzyło...

PASJONATKA    - Ja byłam młoda i wszystko było piękniejsze - opowiada Genowefa Wójciak, wieloletnia prezeska Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach, pokazując nam czarno - białe zdjęcie w kronice leżącej na niewielkiej ławeczce, zresztą dawnym podarunku od miejscowej szkoły.
16 Mar 2007
Dział: Ogólna

Przed Piotrowicami były Drzewce

Słów kilka o początkach najstarszych kółek rolniczych w gminie Nałęczów    Z uwagą i uznaniem przeczytałem, w czerwcowym numerze z roku ubiegłego "Gazety Nałęczowskiej", artykuł znanej działaczki społecznej w gminie Nałęczów pani Genowefy Wójciak z Piotrowic - Historia kółka rolniczego w Piotrowicach. Uznanie moje budzi przede wszystkim fakt, że są na wsi nałęczowskiej, jak pani Wójciakowa,…
16 Mar 2007
Dział: Ogólna

Wacław Lasocki

Z pocztu ludzi Nałęczowa    Kolejną osobą, którą godzi się zaliczyć w poczet zasłużonych dla Nałęczowa jest niewątpliwie doktor Wacław Lasocki - lekarz, społecznik i patriota.
16 Mar 2007
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" (17)

"Kamieniołomy Śmierci"    Mijały miesiące. Amnestia, którą ogłosiły ludowe władze pozwoliła wyjść na wolność wielu z moich współtowarzyszy. Niestety, nie obejmowała ona art.14 paragraf 1 "Małego Kodeksu Karnego"- "usiłowania wywołania zamachu stanu", z którego byłem skazany. Wraz z innymi więźniami politycznymi przewieziony zostałem do Ośrodka Pracy Przymusowej w Bielawie, by tam pracować w kamieniołomach. Ośrodek ten…
16 Mar 2007
Dział: Ogólna

Nałęczów Marii Kuncewiczowej

W 1964 roku Związek Literatów Polskich zwołał do Lublina Zjazd ZLP. Uczestniczyły w nim znane pisarki, m.in. Maria Kuncewiczowa i Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Rok 1964 był Rokiem Żeromskiego i w związku z tym organizowałem spotkania pisarzy z czytelnikami (w szkołach i w Domu Kultury w Nałęczowie).