18 Sie 2007
Dział: Ogólna

Jan Żylski

Z POCZTU LUDZI NAŁĘCZOWA Jan Żylski- artysta, rzeźbiarz to kolejna osoba wielce zasłużona dla Nałęczowa. Urodził się on 19 czerwca 1882 roku w Przybenicach w powiecie pińczowskim, w województwie kieleckim. W latach 1893 -1898 uczył się w Szkole Powszechnej w Małoszowie. Potem uczęszczał do Państwowego Rosyjskiego Gimnazjum w Pińczowie, a następnie był uczniem Szkoły Rysunku…
18 Sie 2007
Dział: Ogólna

Sybiracy w dziejach Nałęczowa (3)

Po czterech miesiącach więzienia wyruszył Lasocki, wraz z innymi zesłańcami, pod strażą na Syberię. Droga zesłańców do Irkucka i Usola trwała przeszło dwa lata. Zatrzymywano się dłużej w Tobolsku i Irkucku, gdzie Lasocki i pozostali polscy lekarze zesłańcy (było ich wśród zesłańców 15, plus 2 studentów medycyny), pomagali leczyć chorych na dur, ospę i tyfus…
18 Sie 2007
Dział: Ogólna

Refleksje i wspomnienia na 100-lecie przedszkola im. A. Żeromskiego

W nieustających trybach czasu mielą się ludzkie sprawy. Czasu nikt nie zatrzyma. Upływający czas odsłania i przypomina uczynki dobre i złe. Uczą i wzruszają nas, przypominają trudy naszych przodków. Wspominam dziś tych, którym zawdzięczamy budowę "Ochronki", dla ówczesnego młodego pokolenia, by miało dostęp do oświaty i wychowania bez względu na stan majątkowy swoich opiekunów.
18 Sie 2007
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" (20)

Cz. 20: To były ciężkie czasy To były ciężkie czasy i zarazem smutne czasy. Biorąc pod uwagę moją rodzinę, to ten system komunistyczny dobrze namieszał w głowach moich bliskich, nawet członków rodziny.
17 Maj 2007
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" (19)

Powrót do "normalnego" życia    Zgodnie z poleceniem naczelnika więzienia w Potulicach następnego dnia po powrocie do domu zgłosiłem się z zaświadczeniem o odbyciu kary na posterunku Milicji w Nałęczowie. Zgłosiłem mój powrót do domu wręczając komendantowi posterunku zwolnienie z więzienia.
17 Maj 2007

Michał Elwiro Andriolli

Z POCZTU LUDZI NAŁĘCZOWA    Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) - wybitny malarz i rysownik; ilustrator dzieł A. Mickiewicza i J. Słowackiego, przebywał w Nałęczowie kilkakrotnie nie jako kuracjusz lecz jako artysta. Zapewne nie przypuszczał, iż tu w cieniu nałęczowskich drzew spędzi ostatnie dni swego życia.
17 Maj 2007
Dział: Ogólna

Sybiracy w dziejach Nałęczowa (2)

Kim byli ci ludzie, założyciele Zakładu Leczniczego "Nałęczów", ich przyjaciele i koledzy, których łączyła idea walki o niepodległość Ojczyzny i martyrologia zesłania i syberyjskiej katorgi?    Kim byli lekarze - Sybiracy, którzy stworzyli nowy Nałęczów?    Wprowadzili go - goszcząc w uzdrowisku wybitnych pisarzy i artystów - na karty dziejów kultury umysłowej porozbiorowej Polski. Stworzyli tutaj podwaliny…
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps. "Biały" (18)

Potulice i powrót do domu    Więzienie w Potulicach było w rzeczywistości przymusowym ośrodkiem pracy, który miał za zadanie przygotować więźniów do wyjścia na wolność. Mieściło się ono w poniemieckich barakach. W oknach nie było krat lecz tylko druciana siatka. Teren ośrodka otoczony był drutem kolczastym i pilnowany przez żołnierzy KBW.
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Konrad Chmielewski

Z POCZTU LUDZI NAŁĘCZOWA    Doktor Konrad Chmielewski to trzeci wskrzesiciel Nałęczowa. Urodził się w 1838 roku w Wilnie. Tam ukończył Instytut Szlachecki, a potem studiował medycynę na Uniwersytecie w Moskwie. Po studiach prowadził w Kownie praktykę lekarską. Był uczestnikiem powstania styczniowego, za co został zesłany na kilka lat na Syberię.
16 Kwi 2007
Dział: Ogólna

Sybiracy w dziejach Nałęczowa (1)

   Sądzić należy, iż nie ma na Lubelszczyźnie miasta podobnej wielkości, które, jak Nałęczów, miałoby tak silne i tak specyficzne związki z tradycją roku 1863; z dziejami konspiracji narodowej 1861 - 1864, w mniejszym stopniu powstańczej walki, a głównie z dramatem zesłania i katorgi syberyjskiej.