Napisane przez  pw
17
Paź
2001

Ustawa o uzdrowiskach

25 lipca Sejm przyjął ustawę o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym. Ustawa, która przeszła zdecydowaną większością głosów (328 za, 13 przeciw, nikt się nie wstrzymał) trafi teraz do Senatu.

   Ustawa m.in. określa, jakie warunki mają spełniać uzdrowiska. Zgonie z nią, za uzdrowisko uznaje się obszar gminy, na którym występują naturalne surowce lecznicze, lub lokalny klimat o właściwościach leczniczych. Na terenie takiej gminy powinny być zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego lub przynajmniej tereny pod tego typu inwestycje.
   Na terenie gminy uzdrowiskowej muszą być zachowane normy ochrony środowiska, w tym odpowiednia czystość powietrza i niski poziom hałasu. Gmina powinna posiadać odpowiednią infrastrukturę techniczną - wodociągi, kanalizację, oczyszczalnię ścieków, system usuwania odpadów, transport zbiorowy oraz sieć energetyczną.
   Gminy, które dzisiaj posiadają status uzdrowiska, muszą w ciągu trzech lat, pod rygorem jego utraty, przygotować "operat uzdrowiskowy"(zestaw informacji o terenie uzdrowiska) i statut.
   W woj. lubelskim jedynym uzdrowiskiem jest Nałęczów.
   Uchwalony przez Sejm projekt ustawy różni się od projektu, który został przedstawiony do akceptacji Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych.- mówi burmistrz Wójcik - Moim zdaniem, celem ustawy powinno być ułatwienie gminom uzdrowiskowym rozwiązywanie szeregu problemów, głównie z infrastrukturą. Liczyliśmy na jakieś rozwiązane finansowe. Tymczasem ustawa, owszem, nakłada na gminy uzdrowiskowe obowiązki, konieczność dużych inwestycji, zwłaszcza w infrastrukturę uzdrowiskową, ale nic nie mówi o źródłach finansowania. W praktyce oznacza to, że na inwestycje w infrastrukturę, gmina będzie musiała wydać pieniądze naszych podatników.
   Patrząc z tego punktu widzenia, ustawa wcale nie jest lepsza od poprzedniej, z 1966 roku. Ale zobaczymy, co z tą ustawą zrobi Senat - dodaje burmistrz.

PW

(0 głosów)