Napisane przez  ZS
27
Sty
2005

Nałęczowskie Biennale Sztuki Najmłodszych

Już po raz szósty organizowany jest konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział dzieci z całej Polski oraz z zagranicy. Do udziału w tegorocznej edycji zaprosiliśmy młodych artystów z zaprzyjaźnionych z nami miast z Ukrainy, Francji, Węgier, Słowacji i Niemiec. Szczególnie jednak zależy nam na masowym udziale dzieci z naszej gminy. Chcemy Wam stworzyć możliwość zaprezentowania swoich prac w konfrontacji z obrazami i rysunkami innymi dziećmi, nieraz z odległych miejscowości i z innych państw. Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie najmłodszych na piękno miejsca, w którym żyją oraz integracja dzieci, miejscowości, ojczyzn.


   Tematem konkursu jest "Moja miejscowość w Europie". Można namalować lub narysować wszystko co jest związane z miejscowością lub miejscem w którym dane dzieci mieszkają. Tematyka dotyczy zarówno krajobrazu, architektury jak i ludzi, zwierząt, przyrody, swojego domu rodzinnego, szkoły, pracy, zabawy itd. Format prac i technika wykonania są dowolne z zastrzeżeniem, że prace powinny nadawać się do ekspozycji w fotoramach. Prace powinny być wykonywane indywidualnie, nie będą przyjmowane prace zbiorowe. Szczegółowy regulamin konkursu został przesłany do szkół, jest także zamieszczony poniżej.

   Prace należy składać lub przesyłać na adres: Nałęczowski Ośrodek Kultury, al. Lipowa 6 do dnia 15 marca 2005 r. Wernisaż VI Nałęczowskiego Biennale Najmłodszych odbędzie się 20 maja 2005 r. w galerii Domu Kultury. Organizatorzy: Gmina Nałęczów, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Muzeum Bolesława Prusa przewidują przyznanie 10 nagród i 20 wyróżnień oraz wydanie z tej okazji obszernego katalogu, który otrzymają wszyscy uczestnicy wystawy.
Komisarz biennale Zbigniew Strzyżyński


REGULAMIN VI NAŁĘCZOWSKIEGO BIENNALE SZTUKI NAJMŁODSZYCH 2005

Organizatorzy:
Gmina Nałęczów, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Muzeum Bolesława Prusa

Cele konkursu:
uwrażliwienie najmłodszych na piękno miejsca, w którym żyją, budzenie umiłowanie miejscowości, patriotyzmu lokalnego, integracja europejska - dzieci, miejscowości, ojczyzn, stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych dzieci najmłodszych, rozbudzanie zainteresowań plastycznych.

Temat konkursu:
"Moja miejscowość w Europie". Tematyka konkursu związana jest z miejscowością, w której mieszkasz i jej okolicą. Możesz przedstawić zarówno architekturę, krajobraz jak i ludzi, których znasz, swój dom rodzinny, siebie na spacerze, podczas zabawy itp.
Wszystko co wiąże się z twoją miejscowością jest tematem tego konkursu.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Format dowolny. Technika dowolna w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki. Ilość prac wykonanych przez jedno dziecko nieograniczona. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane według wzoru: imię, nazwisko i wiek autora, klasa, nazwa i adres placówki (szkoły), imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout.
Do zestawu prac należy dołączyć zbiorczy wykaz z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, ilość prac danego autora, dokładny adres placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela.

Prace na konkurs można dostarczać lub nadsyłać na adres:
Nałęczowski Ośrodek Kultury
Al. Lipowa 6
24-150 Nałęczów
tel. i fax: (prefix 81) 501 40 69
do dnia 15 marca 2005 r.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
Przewiduje się przyznanie 10 nagród i 20 wyróżnień oraz zorganizowanie wystawy najlepszych prac.
Każdy autor, którego praca zostanie zakwalifikowana do wystawy otrzyma dyplom i katalog.
Prace zakwalifikowane do wystawy stają się własnością organizatorów. Zastrzega się prawo bezpłatnego reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu oraz zaproszenie na wernisaż prześlemy na adresy placówek oświatowych.
Podsumowanie konkursu, wernisaż oraz wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się 20 maja 2005 r.
Organizatorzy
  • 41_18
(0 głosów)