Napisane przez  red
19
Wrz
2002

Okrężną drogą do okręgów

Rada, której nie było
Komisarz odwołuje...

   Na skutek protestów, które wpłynęły do wojewódzkiego komisarza wyborczego, w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze (podział podany przez nas w lipcowym numerze GN stał się nieaktualny), unieważniona została uchwała RM z 27 czerwca w w/w kwestii. W związku z tym zwołana została (z tygodniowym wyprzedzeniem) na 17 lipca nadzwyczajna sesja RM.

Radni ignorują...
   Porządek obrad przewidywał tylko 1 punkt: podział gminy na okręgi wyborcze. Do sesji nie doszło, ale doszło do skandalu: na 20 radnych zjawiło się tylko ośmiu!!! Przypominamy, że zwykle na radę przybywa 18 radnych (czyli frekwencja wynosi 90 proc)
   Na sesji nie było większości radnych wiejskich, związanych z PSL-em. (a przecież raczej nie wyjechali na urlop, ani żniwa się na dobre nie rozpoczęły...). Stronnictwo było na sesji reprezentowane tylko przez H.Wartacza, oraz burmistrza, którzy na sesji musieli być niejako z urzędu.
Gwoli sprawiedliwości trzeba stwierdzić, że na sesji nieobecnych było także czterech radnych miejskich (wiemy, że G. Bednarczyk i Z. Pacholik przebywali w tym czasie za granicą)
   Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kilkoro radnych porozumiało się przed sesją między sobą i zamierzało zgłosić na sesji wnioski niekoniecznie korzystne dla burmistrza i PSL.
Wielu z przybyłych na sesję radnych miało podejrzenia, że zainteresowani postanowili nie dopuścić do odbycia się tej sesji. Taka sytuacja w Radzie Miejskiej zdarzyła się pierwszy raz w historii samorządu nałęczowskiego i świadczy o tym, że temperatura życia politycznego ulega wyraźnemu podwyższeniu w obliczu nadchodzących wyborów samorządowych.

Komisarz rządzi
   W związku z tym, że do sesji i ustalenia na niej okręgów wyborczych nie doszło, Wojewoda Lubelski swoim zarządzeniem 23 lipca dokonał na wniosek Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego podziału gminy Nałęczów na okręgi wyborcze.
Przybyli na sesję:
Zofia Chmura, Krzysztof Kijewski, Barbara Olszewska, Elżbieta Mokrzan - Rosiak, Bogdan Pecio, Jadwiga Smolińska, Henryk Wartacz, Wojciech Wójcik
Nie przybyli na sesję:
Tadeusz Adamczyk, Grzegorz Bednarczyk, Kazimierz Cierkoń, Zbigniew Kopiński, Władysław Kuta, Tadeusz Oroń, Zbigniew Pacholik, Józef Sygnowski, Waldemar Więckowski, Zdzisław Wójciak, Marta Wysocka, Krzysztof Zubrzycki
(0 głosów)