Napisane przez  red
19
Lip
2002

Znamy już okręgi wyborcze do Rady Miejskiej

Na ostatniej sesji RM, 27 czerwca, odbyła się gorąca dyskusja na temat zaproponowanego przez Zarząd Miasta podziału na okręgi wyborcze.

   W myśl nowej ordynacji w gminie ma być wybieranych tylko 15 (nie, jak dotąd 20) radnych. Norma przedstawicielstwa (czyli liczba mieszkańców przypadająca na 1 radnego) została ustalona na 642. Pojawiło się jednak kilka kwestii spornych. Radny Pecio domagał się też wyjaśnień, co do liczby mieszkańców Nałęczowa, jak też wyjaśnień, dlaczego w ramach 1 okręgu wyborczego połączono tzw. "Stary Nałęczów" (Lipowa, Przesmyk, 1 Maja) z Kolonią Chruszczów. Pewne emocje budziło też połączenie Bronic, Ludwinowa i Paulinowa z Piotrowicami w jeden dwu-mandatowy okręg wyborczy, oraz połączenie Sadurek z Cynkowem i Antopolem w tej samej wielkości okręg.
   Po dyskusjach i dwóch przerwach przystąpiono wreszcie do głosowania wniosków.
   Wniosek B. Pecio, aby połączyć Nałęczów w jeden wielomandatowy okręg wyborczy, okazał się niemożliwy do zrealizowania z przyczyn formalnych. Następny wniosek, radnego H. Wartacza, aby utworzyć oddzielny okręg wyborczy z Chruszczowa i kol. Chruszczów został przez radnych odrzucony. Przyjęta została dopiero kolejna propozycja - radnego Więckowskiego. Od okręgu obejmującego Bochotnicę odłączono Kolonię Bochotnica, a od okręgu obejmującego Sadurki - Antopol i Cynków. Z terenów odłączonych utworzono nowy, jedno-mandatowy okręg wyborczy, obejmujący Antopol, Cynków i Kolonię Bochotnica. Przyjęcie tych zmian oznacza również, że Sadurki z okręgu dwu-mandatowego stały się okręgiem jednomandatowym.

   Jak się dowiaduje GN, w sprawie uchwalonych okręgów wyborczych do Rady miejskiej wpłynęły trzy protesty. Oznacza to, ze Rada Miejska będzie musiała, najprawdopodobniej, zebrać się jeszcze raz, w czasie wakacji, by rozpatrzyć protesty i jeszcze raz przedyskutować i przegłosować sprawę okręgów.
(0 głosów)