Napisane przez  red
18
Maj
2002

Nauczyciele mniej bezpańscy

Pierwszy krok już zrobiono, uchwałą Rady Miejskiej z 8 marca zapewniono środki na szkolenia nauczycieli nałęczowskich szkół.
W przyszłym roku gmina wyda 28,8 tys. zł na szkolenia dyrektorów i nauczycieli, taką samą kwotę na szkolenia informatyczne, 30 tys. na zakup oprogramowania i 50 tys. na zakup środków dydaktycznych. Łącznie na "realizację zadań szkoleniowo - dydaktycznych" gmina przeznaczy w 2003 roku 137,6 tys. zł. Połowa z tej sumy to dotacja z Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
   Tym niemniej nauczyciele dalej nie znajdują się pod opieką ośrodka metodycznego. Wreszcie znaleziono środki na szkolenie zawodowe nauczycieli. Do tej pory nauczyciele Nałęczowa i gminy byli "bezpańscy". Nie podlegali opiece metodycznej jak też miasto nie zapewniało środków na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
(0 głosów)