Napisane przez  BW
16
Gru
2006

Andrzej Ćwiek: będę pracowitym burmistrzem

II sesja Rady Miejskiej
- Obejmując urząd burmistrza gminy Nałęczów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy - słowami roty ślubowania Andrzej Roman Ćwiek złożył przysięgę wobec Rady Miejskiej i przejął obowiązki burmistrza gminy Nałęczów.

   Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej (05.12.2006.) miała miejsce długo wyczekiwana przez mieszkańców uroczystość zaprzysiężenia nowego burmistrza. Było skromnie, bez symbolicznych kluczy do miasta. Nie pojawił się też poprzedni burmistrz Wojciech Wójcik. Burmistrz Andrzej Ćwiek po słowach przysięgi wygłosił swoje expose:
- Słowa ślubowania zawierają w sobie podstawy prawidłowego sprawowania funkcji burmistrza - wierność prawu i dobro publiczne. Dodam jeszcze, że uroczyście ślubuję być pracowitym burmistrzem. Wierzę, że pracowitość jest cechą wszystkich ludzi zaangażowanych w samorządność naszej gminy. Dlatego liczę, że stworzymy zespół, w którym wzajemny szacunek zaowocuje solidną współpracą. Proszę Państwa dla pomyślności gminy, dla jej rozwoju, bardzo ważny jest sprawny samorząd i sprawnie funkcjonujący Urząd Miejski. Tylko wtedy możemy liczyć na poparcie mieszkańców, a właśnie to poparcie stanowi o prawdziwej sile samorządu. Wszystkim nam: Radzie Miejskiej, Sołtysom, Pracownikom Urzędu Miejskiego, Mieszkańcom Gminy i sobie życzę, żeby udało się nam zdziałać jak najwięcej dobrego.

   Potem radni zajęli się nieco czasochłonnym wyborem do poszczególnych komisji RM. Jeszcze na początku sesji radny Zbigniew Wójciak złożył wniosek, by w skład komisji wchodziło nie pięciu radnych, ale sześciu. Tylko w komisji rewizyjnej proponował dotychczasową liczbę pięciu radnych. Radni zgłaszali kandydatów, wybierali komisje skrutacyjną, (przerwa) przygotowywali formularze do głosowań, głosowali tajnie, (przerwa) a potem głosowali nad poszczególnymi uchwałami dotyczącymi powołania składów komisji. I tak pięć razy, dlatego z każdą chwilą ubywało publiczności.
   Wybory do komisji przeprowadzono mimo niepełnej liczby radnych. Nowy 15. radny będzie mógł włączyć się w prace wybranej przez siebie komisji. Po wygranych wyborach na stanowisko burmistrza, Andrzej Ćwiek, który w pierwszej turze wyborów zapewnił sobie mandat radnego, zrzekł się w tej sytuacji mandatu. Wybory uzupełniające na radnego RM z pierwszego okręgu wyborczego mają być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy.
   W interpelacjach i zapytaniach radna Anna Maciążek zwróciła się do rady z wnioskiem, by zrobić coś z nieustannie oplakatowywanymi drzewami w Nałęczowie. Dotychczasowe nakazy i zakazy nie skutkują, o czym przypomniał radny W. Chamerski - Trzeba zacząć od siebie - przekonywał radny - Przed wyborami mówiliśmy o zakazie wieszania plakatów wyborczych na drzewach i co?
"Resztki" kampanii wyborczej mają zniknąć w ciągu miesiąca.
   Natomiast Waldemar Adamczyk wnioskował do radnych, by przy każdej z komisji RM funkcjonował "czynnik społeczny", czego ostatnio nie praktykowano w gminie Nałęczów.
- Obrady poszczególnych komisji są jawne i zainteresowani tematem mieszkańcy mogą brać w nich udział. Leży to w gestii przewodniczących poszczególnych komisji - poinformowała przewodnicząca Rady Miejskiej Marta Głos.
   Przed radą piątej kadencji oraz burmistrzem niełatwe zadania, ale dla dobra mieszkańców gminy wszyscy chcą i szukają porozumienia. Dobrze, gdyby zaczęły znikać antagonizmy ożywione podczas kampanii wyborczej.
   Będziemy obserwować poczynania Rady Miejskiej, burmistrza i zwracać uwagę na aktywność radnych na sesjach. (Od pierwszej sesji do grona dotychczasowych aktywnych radnych: Wojciecha Chamerskiego, Roberta Matysiaka dołączył Zdzisław Wójciak).

BW
(0 głosów)