Napisane przez  Dorota Borkowska
21
Mar
2015

Praca twórcza i wychowawcza

uczniów Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie

Uczniowie naszej szkoły od czterech lat realizują w praktyce ewangeliczne przesłanie: Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Z inicjatywy dyrektora naszej szkoły Jerzego Rosiaka, dwa razy w roku – z okazji Święta Niepodległości 11 listopada i świąt Bożego Narodzenia grupa uczniów pod opieką nauczycieli przygotowuje okolicznościowe przedstawienie, które prezentowane jest osadzonym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Odwiedzający ich uczniowie przygotowują ciekawy program artystyczny, który daje osadzonym wiele radości i poczucie, że przybywają do nich młodzi ludzie, aby dać im nadzieję, że ludzie dobrej woli i zatroskani o bliźniego są obecni we współczesnym świecie i faktycznie w praktyce realizują miłość ewangeliczną poprzez słowa Jezusa Chrystusa – Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie (więcej o dotychczasowych wyjazdach na naszej stronie internetowej www.zsnaleczow.inten.pl, jak i Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim).

13 listopada 2014 r. mury Zakładu Karnego przekroczyła również grupa młodzieży naszej szkoły, działająca w Klubie Wolontariusza „Tęcza”, jak również uczestnicząca w zajęciach plastycznych prowadzonych na terenie internatu, by wraz z przebywającymi tam osadzonymi, a zarazem będącymi słuchaczami Centrum Kształcenia Ustawicznego, wykonać kalendarz adwentowy w formie choinkowych pudełeczek ze słodką zawartością. Współpraca osadzonych i uczniów, będących w tym czasie pod moją opieką – wychowawcy oraz prowadzącej zajęcia plastyczne w internacie – przebiegła wyjątkowo owocnie. U osadzonych zauważyć można było ogromną radość z wykonywania tak błahych dla nas czynności, jak klejenie, wycinanie, składanie. Zajęcia, zdawałoby się nudne, dla nich były odkrywaniem nowych umiejętności. Uczestnicy warsztatów plastycznych podeszli do nich z pełnym skupieniem, tym bardziej że efekt końcowy – kalendarz adwentowy – miał wywołać uśmiech na twarzach dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Alternatywa” w Nałęczowie.

Warsztaty przeprowadzone zostały w świetlicy jednego z oddziałów, pod czujnym okiem strażników i wychowawców. Celem wizyty młodzieży z Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie w zakładzie karnym było wzbudzenie w osadzonych chęci niesienia pomocy, otworzenia się na potrzeby i problemy innych. Mając nadzieję na sprawienie radości dzieciom, osadzeni wkładali w swoją pracę bardzo dużo wysiłku. Mimo iż warsztaty trwały ponad trzy godziny, nikt nie był znużony, wręcz przeciwnie – wszyscy chcieli zajęcia przedłużyć, by kreatywnie spędzić czas na współpracy i tworzeniu dla młodszych.

Młodzież z Internatu Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego wręczyła dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej „Alternatywa” w Nałęczowie kalendarz adwentowy (25.11.2014 r.) – efekt wspólnej pracy w ZK w Opolu Lubelskim – wywołując ogromną radość dzieci oraz wprowadzając je w czas oczekiwania i odliczania dni do świąt Bożego Narodzenia.

Młodzież niecierpliwie planuje kolejne warsztaty, tym bardziej że osadzeni wykazują się dużą chęcią współpracy, co udowodnili po raz kolejny, a cel jest jak zawsze wyjątkowy.

(0 głosów)