Napisane przez  Anna Pyza i Andrzej Pikor
21
Mar
2015

Rozegraj okolice

Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego uczestniczy w kolejnym projekcie. Nasza szkoła – Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego od kilku lat aktywnie uczestniczy w wielu projektach. Poinformujemy o realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Rozegraj Okolice”(od 14.09.2014 r.).

Naszym zadaniem było przygotowanie gry terenowej na wybrany temat. Chcieliśmy przedstawić zapomniana postać Jana Koszczyc Witkiewicza – niezwykle zasłużonego dla Nałęczowa! Pozostawił po sobie w Nałęczowie – jako architekt – wiele wspaniałych obiektów, które Niewątpliwie należy do grona ludzi zasłużonych dla naszej Małej Ojczyzny, którzy zasługują na utrwalenie w naszej pamięci.

Projekt edukacyjny „Młody Obywatel” z Centrum Edukacji Obywatelskiej w temacie „Rozegraj Okolice” w przygotowanym działaniu: „Badacze dziedzictwa regionalnego – Jan Koszczyc Witkiewicz – jego architektura w Nałęczowie”, skupił młodzież gimnazjalna z gimnazjów w Nałęczowie, Piotrowicach i Wąwolnicy.

Powołano zespół uczniów z ZS, który opracował trasę gry terenowej prowadzącą przez najbardziej znane obiekty architektury Jana Koszczyc Witkiewicza. Zespół zapoznał się z twórczością autora, śledząc ją, z monografii i naukowej Marty Leśniakowskiej Jan Koszczyc Witkiewicz (1881 – 1958) i budowanie w jego czasach, Warszawa 1998 r.

Na podstawie poznanej twórczości architekta, zespół uczniów opracował trasę obiektów projektowych, wybudowanych i obecnych w przestrzeni Nałęczowa od początku XX wieku. Wiedzę, którą zdobyli uczniowie procentowała w dniu realizacji projektu, gdy zostali zaproszeni uczniowie okolicznych gimnazjów.

17 stycznia 2015 r młodzież gimnazjalna wystawiła swoje drużyny i od godz. 10.00 - 14.00 przystąpiła z mapą i wyznaczoną trasę poznać wybrane obiekty zaprojektowane przez Jana Koszczyc Witkiewicza. Każdej drużynie towarzyszyła dwu osobowa grupa wolontariuszy, którzy przygotowali pomoce do projektu.

Trasa projektu rozpoczęła się od obiektu J.K. Witkiewicza – Szkoły Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego zwanego „Szkołą w Wąwozach” (rok 1910). Jako koordynator projektu, przedstawiłem informację o obiekcie J. K.Witkiewicza i zapoznałem uczniów ze specyfiką tego obiektu - jego stylem, nowatorskimi rozwiązaniami wczesnego modernizmu w architekturze, z elementami stylu dworkowego w typie willi na stoku, z cegły i kamienia. Młodzież poznała historię obiektu, który przechodził kolejne losy: od szkoły, po muzeum ruchu spółdzielczego. Przy kolejnym obiekcie architektury J.K. Witkiewicza młodzież miała wykonać określone zadania. Tutaj narysowano planszę bryły obiektu, opis historii budowli od powstania do dnia dzisiejszego.

Drugim obiektem było Muzeum – Chata S. Żeromskiego wraz z Mauzoleum Adasia Żeromskiego. Przemysław Sołdek, pracownik Muzeum Stefana Żeromskiego, udzielił informacji drużynie młodzieży do opracowanego wcześniejszego wywiadu, w którym młodzież pytała o historię obiektów, o silne więzi J. K. Witkiewicza ze Stefanem Żeromskim. Młodzież dowiedziała się m.in., że J.K. Witkiewicz przeniósł architekturę drewnianą stylu zakopiańskiego z Tatr na Lubelszczyznę i projektując chatę góralską – tak wówczas lansowanego stylu w budownictwie jako stylu narodowego – zaprojektował S. Żeromskiemu dom (1906r.) – który po jego śmierci stał się muzeum i pełni rolę instytucji kultury. Następnie młodzi badacze zobaczyli obiekt, który projektował architekt (1920 r.) – Mauzoleum 18-letniego syna Żeromskiego – Adama (1899-1918).

Następnie młodzież zgodnie z wyznaczona trasą udała się do znanego obiektu willowego „Willa Brzozy” – projekt i realizacja w latach 1907 – 1908 r. Młodzież wykonała zdjęcia obiektu, a historię budowli przedstawił mgr Krzysztof Zalech – nauczyciel i przewodnik turystyczny po Nałęczowie, który wnikliwie opisał dzieje tego ponad 100 letniego obiektu w stylu zakopiańskim, usytuowanego na wzgórzu w małym parku.

Ostatnim obiektem J.K. Witkiewicza była słynna Ochronka im. ś.p. Adama Żeromskiego murowana z wapienia i cegły w stylu zakopiańskim, (powstawała w latach 1906-1907) o kubaturze 780m3. Historię obiektu od ochronki i przedszkola, po siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa przedstawił skarbnik TPN, Jan Kutnik. Młodzież wykonała rysunki obiektu, jako dokumentację trasy.

Po zakończeniu zajęć w obiektach młodzież dotarła na miejsce zbiórki do Zespołu Szkół, gdzie zamieściła dokumentację w komputerze z efektu pracy grupy.

Następne trzy grupy były w trasie i przechodziły obok wyznaczonych obiektów pod opieką wolontariuszy, którzy oceniali wkład i zaangażowanie uczestników. Do projektu włączono pracowników Muzeum S. Żeromskiego, Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa oraz nałęczowskiego przewodnika K. Zalecha.

Całość biegu trwającego ok. 3 godzin zakończyliśmy ogniskiem z kiełbaskami. W projekcie brało udział 20 uczniów z gimnazjów i 10 uczniów wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego. Młodzież była bardzo zadowolona

– Warto było przyjść ponieważ dowiedziałam się nowych ciekawostek – mówili, wyliczając swoje opinie. – Świetna gra. Było warto wziąć udział. Super zabawa...

Młodzież naszej szkoły sprawdziła się jako odpowiedzialni organizatorzy i starsi koledzy. Dziękujemy zaproszonym gościom za bezinteresowną pomoc i chęć przybliżenia młodym postaci Jana Koszczyc Witkiewicza. Dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły za sfinansowanie dyplomów i nagród. Na spotkaniu po feriach omówiliśmy i podsumowaliśmy projektu z uczestnikami.

Koordynatorzy projektu:
Anna Pyza i Andrzej Pikor

(0 głosów)