Napisane przez  red
18
Maj
2002

Z Zespołu Szkół im. Chmielewskiego

Warsztaty dziennikarskie

   W dniach 20-22 marca grupa uczniów Zespołu Szkół, skupiona wokół gazetki internackiej "Puls Internatu" uczestniczyła w II Ogólnoszkolnych Warsztatach Dziennikarskich organizowanych przez III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
   Bogaty program spotkania uczył i bawił. Uczniowie poznawali sztukę dziennikarską na wykładach i w czasie zajęć warsztatowych, na spotkaniach z autorami i redaktorami prasowymi i radiowymi. Nie zabrakło też spotkań teatralnych. Być może po takich warsztatach "Puls Internatu" będzie jeszcze ciekawszy?

U "Batorego"
   W dniach 14-17 marca młodzież Zespołu Szkół im. Chmielewskiego uczestniczyła w konferencji nt. "Młodzież i Dorośli - Różne Światy?" organizowanej przez II LO im. Stefana Batorego w Warszawie, dla młodzieży z Warszawy oraz małych miast i wsi.
   Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu dr Krystyna Łybacka i rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotr Węgleński.
   Dyskusje i wykłady skupiały się wokół takich tematów jak: "Czy kolejne pokolenia Polaków mogą się porozumieć?", "Polubić konflikt", "Wychowawca i wychowanek: dwa pokolenia, dwie racje", "Wokół buntu i konfliktu pokoleń", "W stronę tolerancji. O moralności i religijności współczesnej młodzieży". Program konferencji przewidywał też spotkania towarzyskie i rozrywkowe.

Dzień Otwartych Drzwi
   17. marca w Zespole Szkół przy ul. Spółdzielczej odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Potencjalni kandydaci do ponad gimnazjalnych klas pierwszych mieli okazję dowiedzieć się o planowanych nowych szkołach i warunkach rekrutacji od dyrektora szkoły p. Janiny Kręgiel - Mazurek. Kandydaci zostali też zapoznani ze specyfiką internatu przez kierownika internatu p. Marzenę Wartacz. Zwiedzanie szkoły umożliwili zainteresowanym uczniom i rodzicom samorząd uczniowski oraz nauczyciele i wychowawcy opiekujący się poszczególnymi pracowniami przedmiotowymi.
   Dniem Otwartych Drzwi zakończył się jeden z etapów promocji szkoły, który obejmował rozprowadzenie folderów i informatorów o szkole oraz cykl spotkań z gimnazjalistami.

Konkurs Wiedzy Biblijnej
   Dnia 22. Marca w ZS im. Chmielewskiego odbył się szkolny etap VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Udział brało 30 osób przygotowywanych przez siostry katechetki.
   Wyniki nie są jeszcze znane, ale po wstępnej orientacji zapowiadają się nie najgorzej.
(0 głosów)