Napisane przez  EP
22
Kwi
2011

Dzieci pamiętają

Kształtując tożsamość narodową u naszych uczniów, w Szkole Podstawowej w Drzewcach kultywowane są tradycje wychowania patriotycznego.

Wynikają one nie tylko z realizacji założeń podstawy programowej, lecz są również realizacją moralnego zobowiązania, jakim jest geneza tejże placówki, a mianowicie tradycje naszej szkoły wywodzące się z czasów zaborów i II Rzeczpospolitej oraz świadomość, że w odrodzonej Polsce lat 1918 – 1939 wychowanie patriotyczne w edukacji ówczesnego młodego pokolenia Polaków było najważniejszym priorytetem. W obecnych czasach istnieje potrzeba ukazywania młodemu pokoleniu takich wzorców, których przykład może być alternatywą dla lansowanego obecnie, zwłaszcza w mediach, konsumpcyjnego stylu życia.

W roku ubiegłym nasz program patriotyczny nosił hasło "Zaczęło się w Polsce", w roku bieżącym brzmi "Wielcy Polacy, ważne rocznice roku 2010/2011." Celem realizacji takiej właśnie dodatkowej lekcji historii jest kształtowanie patriotycznych i społecznych postaw uczniów, kształcenie świadomości wartości polskiego dziedzictwa narodowego, poczucia dumy narodowej. Uczniowie uczestniczą w akademiach, przeprowadzają wywiady, wyjeżdżają na wycieczki historyczne, opiekują się cmentarzykiem wojennym, oglądają filmy, biorą udział w konkursach, uczestniczą w prelekcjach, ponadto rozwijają swoje literackie i czytelnicze zainteresowania. W roku bieżącym skupiliśmy się na wybitnych postaciach, które przeszły do historii stały się sławne, ale dzięki rozwijaniu swoich talentów, pracy na rzecz innych i kierowaniu się w życiu wartościami, wśród których umiłowanie Ojczyzny było bardzo ważne, choć przybierało różne formy. Kryterium doboru tychże postaci są obchodzone w roku szkolnym 2010/2011 okrągłe rocznice z nimi związane. Jesteśmy przekonani, że taka historyczna forma zaangażowania uczniów w dzieje naszej ojczyzny jest wspaniałą lekcją patriotyzmu wybiegającą poza ramy szkolnych programów.

autor: Ewa Pyśniak - Szkoła Podstawowa w Drzewcach
(0 głosów)