Napisane przez  red
17
Gru
2001

Tydzień alternatywny

Na przełomie listopada i grudnia w internacie Zespołu Szkół im. Chmielewskiego odbył się już czwarty z kolei Tydzień alternatywny. Tak jak w latach poprzednich, nie zabrakło wydarzeń rozrywkowych, sportowych, kontaktów ze sztuką, zaproszonych gości i niespodzianek.

   Od 29 listopada do 6 grudnia odbył się szereg imprez: były wróżby andrzejkowe, turniej tenisa stołowego, alternatywna dyskoteka ("opłatą" za wejście były drobne upominki dla dzieci w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę), maraton filmowy (biletem były słodycze przekazane dla dzieci), wybory najsympatyczniejszej mieszkanki internatu, konkurs twórczości własnej uczniów "Pisane do szuflady" , spotkanie z Mickiewiczem we współczesnej wersji, spotkanie ze specjalistami, no i oczywiście Święty Mikołaj.
   W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli w Tygodniu Alternatywnym goście ze szkoły lotniczej w Dęblinie i Liceum Żeromskiego.
   W ostatnią niedzielę przeprowadzona została w internacie zbiórka w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - szefem sztabu była jak zawsze Marzena Chuda.
   Tydzień alternatywny to pomysł Marzeny Wartacz, która na co dzień jest kierownikiem internatu, a także, od początku swojej pracy prowadzi w Zespole Szkół, wspólnie z Marzeną Chudą poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne. To właśnie w ramach szeroko pojętych działań profilaktycznych wśród młodzieży ZS zorganizowany jest przez zespół poradnictwa ten cykl imprez.

Celem "strategicznym" Tygodnia Alternatywnego jest:
- podsuwanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież
- propagowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
- promocja stylu życia odpowiedniego dla nastolatka świadomego i odpowiedzialnego z siebie i drugą osobę.

   Na pomysł zorganizowania Tygodnia Alternatywnego wpadłam cztery lata temu, i od tego czasu jest organizowany co roku - mówi Marzena Wartacz - dobrze się przyjął, młodzież jest tym zainteresowana - naprawdę bardzo dużo rzeczy trzeba przygotować i bez ich zaangażowania to by się nie udało. Muszę przyznać że ogrom pracy robi Marzena Chuda, zaangażowani są też nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy.

(red)

(0 głosów)