Napisane przez  red
05
Cze
2006

Spadkobiercy stuletniej tradycji

Uroczystości 100-lecia Kółka Rolniczego w Piotrowicach
   11 lutego 2006 roku w sali szkoły w Piotrowicach odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania kółek rolniczych w tej miejscowości (tekst o historii tychże zamieszczamy obok). Były to, jak dotąd, jedyne obchody tak zasłużonej rocznicy kółka rolniczego w naszym województwie.


   Trud i zaangażowanie członków kółek rolniczych zostały zauważone i docenione, między innymi w formie listów z gratulacjami, podziękowaniami za długoletnią pracę. Nadesłali je lub przekazali m.in. eurodeputowany Zdzisław Podkański a także przedstawiciele władz samorządowych: wojewoda Wojciech Żukowski (podziękowanie za długoletnia prace na rzecz środowiska i naszej ojczyzny) marszałek województwa lubelskiego Edward Wojtas (dyplom uznania) oraz starosta Marian Żaba (list gratulacyjny). Podziękowania i gratulacje nadeszły także od Wojewódzkiego Domu Kultury i Nałęczowskiego Ośrodka Kultury a także od władz Gminy Nałęczów.
   Kółko jako organizacja zostało odznaczone przez władze Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych odznaką zasłużonego dla KiOR, odznakę za zasługi dla kółek rolniczych od podpisane przez Władysława Serafina, prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Gratulacje przysłał także Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

Bardzo miłym akcentem były, odczytane podczas uroczystości, listy od:

 • seniorki piotrowickiego koła gospodyń Bronisławy Habros (dziś mieszkanki Nałęczowa)
 • list gratulacyjny od Zdzisławy Jaroszyńskiej, byłej instruktorki w Kole Gospodyń, pracownicy WODR w Końskowoli

  Przybyli goście:
 • starosta Marian Żaba
 • członek prezydium Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Bogdan Żerniak
 • wicewojewoda Jarosław Zdrojkowski
 • burmistrz Wojciech Wójcik
 • b. Wicewojewoda - Barbara Sikora
 • Stanisław Żarnowski, Przewodniczący Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Rolniczych
 • Kazimiera Janiszewska - (Przewodnicząca wojewódzkiego związku Kół Gospodyń Wiejskich)
 • Jadwiga Kowalczyk (Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolnicznych)
 • Janina Biegalska - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury

  Imprezę uświetniali:
 • Zespół Koła Gospodyń "Ziemianki" z Piotrowic,
 • zespół z Kamionki "To i Owo",
 • zespół "Euer" pod kierownictwem Andrzeja Kopińskiego (na zdjęciu)

  Uroczystość była okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla swojej "małej ojczyzny". I tak:
 • Order Matki Wsi (dla kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci) otrzymały: Maria Ździebko, Stanisława Wójcik, Zofia Wrzesińska, Danuta Gawlik, Genowefa Wójciak.
 • Odznaczeni za zasługi dla Kółek Rolniczych zostali: Tadeusz Wójcik, Antoni Kopiński, Józef Sugier, Bogdan Wrzesiński, Adolf Wójciak, Marianna Wrótniak, Stanisław Mańko.
 • Dyplomami od marszałka Województwa uhonorowani zostali: Stanisław Wrótniak, Mieczysław Pekala, Zdzisław Wójciak (syn odznaczonych tego dnia Genowefy i Adolfa).

  Organizatorzy uroczystości dziękują: Burmistrzowi Nałęczowa, pracownikom NOK-u, p. Żarnowskiemu, (WZKiOR) oraz wszystkim osobom które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uroczystego i godnego uczczenia jubileuszu
(0 głosów)