Napisane przez  GW
05
Cze
2006

Historia Kółka Rolniczego w Piotrowicach

 Pierwsze kółka rolnicze na terenie Gminy Nałęczów powstały już na początku XX wieku, jako jedne z pierwszych w Królestwie Polskim. Koniec 1906 roku to okres powołania Kółka Rolniczego w Piotrowicach. Założycielami kółka byli rdzenni mieszkańcy wsi jak i osadnicy którzy wykupili część gruntów od dziedzica Jana Miliwicza rezydującego we dworze w Czesławicach.

Założycielami kółka byli: Stanisław Duda, Franciszek Szeląg, Ludwik Wójcik, Michał Stasiak, Julian Łuka, Michał Sulej, Franciszek Wójciak - mieszkańcy wsi Piotrowic i Ludwinowa.
   W tym to okresie Jan Łaszcz, mieszkaniec Piotrowic, był posłem na Sejm. Również mieszkaniec Piotrowic Jan Koput był wójtem gminy z siedzibą w Drzewcach. Ci dwaj panowie byli w tym okresie inicjatorami społecznych przemian w naszej wsi. W 1907 roku ukazuje się pierwszy numer "Zarania", pisma ludowego redagowanego przez mieszkańca Piotrowic Maksymiliana Malinowskiego. "Zaranie" propagowało nowoczesne techniki rolne, oświatę na wsi, wspomagało kółka rolnicze, przyczyniało się do rozbudowywania świadomości narodowej wśród chłopów.

   W 1908 roku na terenie dzisiejszej Gminy Nałęczów działały już 3 kółka rolnicze zrzeszające ok. 60 członków. Tempo rozwoju organizacji było bardzo duże, bowiem w 1913 roku działało już na tym terenie 9 kółek zrzeszających 309 członków. Głównym celem działalności tych kółek było wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego jak również krzewienie oświaty wśród miejscowej społeczności.
W 1908 roku uruchomiono w Nałęczowie szkołę rolniczą kształcącą rocznie 40 - 50 kandydatów na kursach 5 - 6 miesięcznych. Kółka rolnicze aktywnie włączyły się w promowanie nowoczesnej uprawy roli i hodowli zwierząt. Zakupiono kilka podstawowych narzędzi do wspólnego użytkowania. W kolejnych latach zakupy maszyn za wspólne pieniądze były kontynuowane.

   W latach 1910 -1913 ważnym eksperymentem prowadzonym przez kółka rolnicze były tzw. doświadczenia nawozowe, polegające na wprowadzaniu sztucznego nawożenia.
Rozwój organizacji rolniczych przerwany został przez I Wojnę Światową.
   Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Centralne Towarzystwo Kółek Rolniczych, stopniowo odbudowywało organizacje kółek rolniczych. Podobna sytuacja miała miejsce i w Piotrowicach. W okresie tym większą inicjatywą wykazały się kobiety. W 1928 powstało w Piotrowicach Koło Gospodyń Wiejskich - organizacja która działa w ramach kółka rolniczego i w tym okresie przejęła zadania promocji oświaty rolniczej na wsi. Proces ten przerwany został przez Druga Wojnę Światową i dopiero w latach 60 reaktywowano kółko rolnicze w Piotrowicach. U Bolesława Cieślika w 1962 r powstała baza sprzętu rolniczego zakupionego za wspólne fundusze. Członkami kółka w tym czasie byli: prezes Adolf Walczak, skarbnik Piotr Łuka, dyspozytor Bolesław Cieślik, Józef Zachaj, Dionizy Sulej, Józef Wójcik, Stanisław Wrótniak, Bronisław Chabrom, Wacław Sulej, Stanisław Łuka.
   Cztery lata później baza kółka rolniczego przeniesiona została do Bronisława Chabrosa i on został dyspozytorem. Prezesem w tym okresie był Marian Flisiak, skarbnikiem Józef Próchniak a liczba członków powiększyła się o Antoniego Kopińskiego, Michała Zasadę, Adolfa Wójciak, Tadeusza Wójcika, Zygmunta Zachaja, Władysława Kijewskiego, Wacława Kopcia. W tym czasie bardzo aktywnie działało również Koło Gospodyń Wiejskich.

   W szczytowym okresie ok. 1970 roku kółka rolnicze z terenu gminy Nałęczów zrzeszały ok. 1750 członków w tym 650 członkiń KGW a działalność gospodarczą prowadziło 12 kółek rolniczych.
Począwszy od 1973 roku decyzją Centralnego Związku Kółek Rolniczych rozpoczęto etap koncentracji działalności gospodarczej polegający na tworzeniu Spółdzielni Kółek Rolniczych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 1975 powołano SKR w Nałęczowie zrzeszającą wszystkie kółka rolnicze z terenu gminy. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul Brzozy 4, kolejna od 1976 przy ul Partyzantów 12.
Działalność mechanizacyjna prowadzona była w oparciu o siedem baz terenowych zwanych punktami usługowymi. W roku 1978 wybudowana została nowa siedziba i baza maszynowa w Piotrowicach.
Średnie zatrudnienie w tym okresie wynosiło 80 osób. Park maszynowy jak i wachlarz usług był bardzo szeroki.

W latach 1975 - 1998 kierowało Spółdzielnią kolejno sześciu prezesów tj.:
1975 - 1976 - Wiesław Byzdra,
przez kolejne 5 lat - Stanisław Gil,
od 1981 do 1983 - Wojciech Wójcik
w latach 83 - 87 - Józef Kłoda
od 87 do 90 - Krzysztof Wąchała
i od 1990 do 1998 - Franciszek Wójcik

   W okresie działalności Spółdzielnia zajmowała się świadczeniem usług mechanizacyjnych, chemiczną ochroną roślin i nawożeniem, remontami sprzętu rolniczego, świadczyła usługi w zakresie budownictwa i utrzymania dróg.
   Bez obawy o przesadę można stwierdzić, że przez długie lata Kółko Rolnicze w Piotrowicach stanowiło ważny czynnik postępu technicznego i technologicznego w całej gminie Nałęczów. Był to największy zakład pracy w dziejach Piotrowic.

   W 1998 roku na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia postawiona została w stan likwidacji. W poszczególnych miejscowościach powołano ponownie miejscowe Kółka Rolnicze. Żadne jednak nie podjęło działalności gospodarczej. Jedyną działalność wykazują Koła Gospodyń Wiejskich działające w ramach Kółek Rolniczych.
   Jak pokazała historia tych stu lat działalności kółka rolniczego w Piotrowicach działanie ludzi w tej społeczno zawodowej organizacji wiejskiej przyniosło naszej wsi bardzo dużo wymiernych korzyści. To również dzięki temu Piotrowice należą do przodujących miejscowości w regionie.

Genowefa Wójciak
(0 głosów)