Napisane przez  red
27
Maj
2005

Pikieta u Szyszkowskiej

19 marca 2005 o godz.11.30 w Strzelcach k. Nałęczowa pod domem senator M. Szyszkowskiej odbyła się pikieta zorganizowana przez Sekcję Młodych Stronnictwa Narodowego. Tym protestem rozpoczęto ogólnopolską akcję skierowaną przeciw inicjatywom i promocji legalizacji aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych.
Podczas pikiety kierownik Sekcji Młodych SN Maciej Szepietowski odczytał oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej, po czym symbolicznie w pobliskiej rzece utopiono marzannę z wizerunkiem Marii Szyszkowskiej. Organizatorzy happeningu wyrazili przekonanie że razem z odejściem zimy los ten powinien spotkać chore, niebezpieczne i amoralne inicjatywy senator Szyszkowskiej dotyczące aborcji, eutanazji i legalizacji zboczeń. Kilkunastoosobowa manifestacja przebiegała spokojnie i spotkała się z aprobata mieszkańców Nałęczowa. Pisząc o tym wydarzeniu warto zwrócić uwagę na fakt, że jego organizatorami i uczestnikami byli wyłącznie ludzie młodzi, a połowę pikietujących stanowiły dziewczęta, uczennice szkół średnich i studentki. Jest to dowód, że wbrew obiegowej opinii, iż aborcja, legalizacja związków homoseksualnych jest jedynie w sferze zainteresowań tzw. "moherowych beretów". Uczestnicy happeningu spotkali się z bardzo żywą i przychylną reakcją nałęczowskich przechodniów. Wielu Nałęczowian nawet z własnej inicjatywy wskazywało młodzieży Stronnictwa Narodowego drogę do domy p. Senator w pełni utożsamiając się z hasłami demonstracji. Uczestnicy pikiety byli zaskoczeni tak przychylną reakcją dla swego przedsięwzięcia. Jeden z młodych narodowców stwierdził: "skoro w takiej ładnym miasteczku mieszkają tak sympatyczni ludzie, to warto tu przyjeżdżać częściej przy lepszej pogodzie i w przyjemniejszym celu niż pikietowanie chatki czarownicy". Tym sposobem Nałęczów dzięki swym mieszczanom zyskał nowych turystów, którzy zamierzają często korzystać z uroków naszej miejscowości.
 
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORÓW PIKIETY

   Szacunek dla ludzkiego życia jest fundamentem bez którego nie można zbudować zdrowego społeczeństwa i cywilizowanego państwa. Fundamentem takim jest także rodzina, będąca miejscem osobowego i społecznego rozwoju.

   Tymczasem z wielkim niepokojem i uwagą obserwujemy nasilenie w ostatnim okresie ataków, będących zamachem na godność i życie ludzkie jak i na instytucję rodziny. Osobą, która stała się istotnym elementem i animatorem tej brutalnej kampanii jest senator Maria Szyszkowska, główny inicjator ustawy o rejestrowanych związkach osób tej samej płci (ustawa legalizująca związki homoseksualne), orędowniczka zabijania osób nienarodzonych a w ostatnim czasie także pomysłodawczyni ustawy o eutanazji.

   Uważamy, że tego typu pomysły legislacyjne mają charakter szalenie szkodliwy, nie tylko ze względu na amoralny i niezgodny z prawem naturalnym charakter lecz także są niebezpiecznym precedensem w dziedzinie kultury prawnej, akceptującym gwałcenie podstawowych praw ludzkich zapisanych w przyjętych i ratyfikowanych przez nasz kraj konwencjach międzynarodowych. Pragniemy podkreślić wyraźnie, że antyludzkie ustawodawstwo promowane przez panią Szyszkowską ma swoje korzenie w ideologiach totalitarnych reżimów: niemieckiego hitleryzmu i bolszewizmu, które zainicjowały na masową skalę zabijanie zarówno nienarodzonych jak i tych chorych, kalekich, "niepełnowartościowych". Warto pamiętać o tym pomijanym acz niezwykle aktualnym i ważnym aspekcie historycznym.

   Agresywna kampania skierowana przeciw ludzkiemu życiu i rodzinie jest niewątpliwie dowodem braku szacunku dla bliźniego, instytucji cywilizowanego państwa oraz fundamentalnych wartości moralnych konsolidujących społeczeństwo. A udział w niej senator Marii Szyszkowskiej - publicystki czasopisma założonego przez mordercę ks. Jerzego Popiełuszki obrazuje źródło i intencje tej kampanii. Kampanii przeciw życiu, wobec której nie możemy pozostać bierni i obojętni.

Maciej Szepietowski
Kierownik Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego

ECHA PIKIETY W SENACIE

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Ryszarda Kalisza przez senator Marię Szyszkowską
(79 posiedzenie Senatu RP)

Oświadczenie
   Jestem głęboko zaniepokojona narastającą agresją w życiu publicznym, powodowaną między innymi przez Młodzież Wszechpolską oraz Sekcję Młodych Stronnictwa Narodowego.
   W dniu 19 marca bieżącego roku Sekcja Młodych Stronnictwa Narodowego zorganizowała pikietę pod moim domem w Nałęczowie. Zapowiedziała też pikiety pod domami innych parlamentarzystów.
   Oczekuję oficjalnego stanowiska Pana Ministra w tej sprawie, ponieważ obywatele państwa demokratycznego nie powinni być zastraszani. Co więcej, skandalem jest stwierdzenie, że moje działania parlamentarne mają korzenie w hitleryzmie i bolszewizmie oraz że naruszają ratyfikowane przez nasz kraj konwencje międzynarodowe.

Z wyrazami szacunku
Maria Szyszkowska
  • 42_36
  • 42_37
  • 42_38
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Biały marsz Kultura za € »