Napisane przez  B
21
Lip
2003

Wieści ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie"

Walne zgromadzenie
   23 czerwca w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie" miało miejsce Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółdzielni. Mankamentem była słaba frekwencja (stawiło się 61 osób).

Bez uwag przyjęto sprawozdanie gospodarcze i finansowe z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2002. W głosowaniu zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie. Zmienił się nieco skład Rady Nadzorczej- w miejsce p. Ryszarda Wojtasa wszedł Leszek Góralski.
   Po pełnej lustracji spółdzielni (której poddaje się ona w myśl obowiązujących przepisów co 3 lata) SM "Przedwiośnie" przedstawia się całkiem nieźle. Lustracja nie stwierdziła uchybień zarówno w kwestii gospodarowania lokalami, jak i w finansach.
   Zebrani zostali zapoznani z projektem nowego statutu, dostosowanego do nowelizacji prawa o sp-niach mieszkaniowych. Statut również przyjęto bez zastrzeżeń. Novum stanowi punkt dotyczący możliwości przeniesienia prawa własnościowego do lokalu w prawo pełnej własności. Wniosków takich wpłynęło do chwili obecnej ok. 60.
Na zebraniu poruszono też wnioski mieszkańców. Jeden z nich dotyczył pozostawienia placu zabaw w os. Nowickiego- plac pozostanie, mimo wcześniejszych pogłosek o jego likwidacji. Inna sprawa dotyczyła podania do władz miasta o poprawienie stanu technicznego ul. Nowickiego przy budynkach 3, 5, 9 - przypomnijmy, że po jednej stronie ulicy mieści się odrębna wspólnota mieszkaniowa, stąd też ulicę wydzielono ze spółdzielni jako drogę miejską.

Co jeszcze w "Przedwiośniu"?
   Nie zostały podniesione stawki odpisu na fundusz remontowy. Informacja o zagospodarowaniu funduszu (remonty, modernizacje) została wywieszona na wszystkich budynkach, tak więc zainteresowani mogą się z nimi bezpośrednio zapoznać. Wśród inwestycji znajdują się malowanie klatek schodowych, docieplanie dachów, remont balkonów - w tym wymiana ociepleń, modernizacja domofonów, wymiana chodników - kostka brukowa pojawi się przy domach Partyzantów 17 i 18, oświetlenie klatek schodowych. W przyszłym roku władze sp-ni planują ocieplanie budynków Nowickiego 3, 5, 7.
   Wystartował już program segregacji odpadków. Mieszkańcy powoli przyzwyczajają się do sortowania odpadów stałych do specjalnych kontenerów na szkło i papier. Usługi w tym zakresie świadczy Zakład Usług Komunalnych w Puławach.
   Stałym problemem jest ciasnota na parkingach. Brak miejsc postojowych jest niestety bolączką całego Nałęczowa.

(Bogóś)
(0 głosów)