Napisane przez  Maria Mironowicz-Panek
31
Gru
2014

Konkurs recytatorski rozstrzygnięty

Po raz piąty uczniowie wszystkich szczebli szkół województwa lubelskiego zmierzyli się z prozą Stefana Żeromskiego. Konkurs Recytatorski „O Złotą Różę”, organizowany przez Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, honorowym patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. Finał konkursu odbył się 25 listopada 2014 r. w sali balowej Pałacu Małachowskich. Uczniowie recytowali fragmenty “Przedwiośnia”, “Wiernej rzeki”, “Ludzi bezdomnych”, “O Adamie Żeromskim wspomnienie”.

Jury w składzie: Marzenna Grzeszczyk - przedstawicielka LKO, Wiesława Dobrowolska- Łuszczyńska, Irena Sudzińska-Kowalczyk oraz Bogumiła Wartacz, oceniało stopień opanowania tekstu, poprawność interpretacji utworu, kulturę mowy i ogólne wrażenie artystyczne.

Grand Prix - „Złotą Różę” zdobyli: Hubert Rak - uczeń Szkoły Podstawowej w Rąblowie (nauczyciel - Anna Świecka) i Michał Górski z LO im. Stefana Żeromskiego (nauczyciel - Jolanta Woźniakowska).

Nagrodę I otrzymały: Karolina Góra - uczennica Szkoły Podstawowej w Nałęczowie (nauczyciel - Katarzyna Kowalska) i Karolina Kołodziej z LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (nauczyciel - Alina Gomółka).

Nagroda II trafi ła do: Pauliny Pecio z Gimnazjum im. E.M. Andriollego w Nałęczowie (nauczyciel - Justyna Kowalik) oraz Ilony Chudzik z LO im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (nauczyciel - Alina Gomółka).

Nagrodę III otrzymała Agnieszka Staszek z Liceum Plastycznego w Nałęczowie (nauczyciel - Jolanta Woźniakowska).

Podziękowania otrzymały - Karolina Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie (nauczyciel - Marta Wójcik) i Maja Józefowska z Liceum Plastycznego w Nałęczowie (nauczyciel - Jolanta Woźniakowska).

Wszyscy finaliści oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczestnicy konkursu oprócz dyplomu otrzymali nagrody książkowe i słodkie upominki.

(0 głosów)