Napisane przez  RPG
10
Sty
2008

Termy Nałęczowskie

Rusza przedsięwzięcie, które ma dopełnić dzieło tych, którzy przed ponad 100 laty odważyli się powołać spółkę uzdrowiskową

Budowa basenów termalnych w Nałęczowie ma być największą inwestycją w naszej gminie. Jej koszt to około 60 mln zł.

Inwestycja ma być realizowana na terenie, który jest własnością samorządu. W pobliżu znajduje się budynek sanatorium MSWiA "w budowie". Starostwo powiatu puławskiego ogłosiło przetarg na jego sprzedaż, jeszcze w styczniu tego roku może się rozstrzygnąć, kto będzie nowym właścicielem tego obiektu. Mógłby on stanowić bazę hotelową dla term nałęczowskich.

W grudniu 2007 r. gmina Nałęczów w drodze przetargu zleciła Pracowni Projektowej "NOWUM" z Katowic wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego basenów termalnych. Koszt tej dokumentacji to 195 tys. zł, ma być gotowa w maju. Zgodnie z założeniami, inwestycja będzie obejmowała wykonanie basenów krytych i otwartych o łącznej powierzchni lustra wody około 1700-2200 m2. Głównym obiektem będzie budynek z krytymi basenami do celów rekreacyjnych i leczniczych. Mają tam być takie atrakcje, jak zjeżdżalnie, urządzenia do wodnych masaży, fontanny, wodospady, sauny, solaria, fitness oraz punkt gastronomiczny. Na zewnątrz mają się znajdować baseny rekreacyjne, miejsca do leżakowania, parking, tereny zielone i park linowy.

Inwestorem będzie gmina Nałęczów, a większość pieniędzy samorząd chce pozyskać z Unii Europejskiej. Liczy na dotację w wysokości 75%-80% kosztów inwestycji. W lipcu 2007 r. przedsiębiorstwo POLGEOL z Warszawy wykonało dla gminy Nałęczów projekt prac geologicznych: poszukiwanie i ujęcie wód termalnych w Nałęczowie. W oparciu o tę dokumentację będzie można ubiegać się w Ministerstwie Środowiska o koncesję na wykonanie odwiertu termalnego na głębokość ponad 1320 m. W obecnym stanie prawnym koncesję taką może otrzymać jedynie przedsiębiorstwo. Gmina musiała więc utworzyć taki podmiot gospodarczy i dlatego Rada Miejska w Nałęczowie podjęła uchwałę o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie "Termy Nałęczowskie". Umowę spółki burmistrz Nałęczowa podpisał 28 grudnia 2007 r., jej kapitał zakładowy wynosi 200 tys. zł, a wszystkie udziały należą do samorządu Nałęczowa.
Burmistrz (zgodnie z ustawą o spółkach z udziałem skarbu gminy) powołał trzyosobową Radę Nadzorczą w składzie:
- Piotr Pytlak, doktor prawa, Kierownik Oddziału Organizacyjnego w Gabinecie Wojewody
- Henryk Czapla, dyrektor oddziału Banku PKO BP w Puławach, w roku 2000 przewodniczący zespołu opracowującego strategię rozwoju Miasta Puławy
- Mirosław Przesmycki, inżynier, z-ca dyrektora naczelnego Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów SA, użytkownika obszaru górniczego, na którym to obszarze położony jest teren inwestycji termalnej.

- Prawnik, finansista i inżynier - jestem zadowolony z tak merytorycznego składu Rady Nadzorczej - mówi burmistrz Andrzej Ćwiek. W celu ograniczenia, na początkowym etapie, kosztów funkcjonowania spółki Rada Nadzorcza powołała jednoosobowy zarząd - został nim Zbigniew Pacholik.
Po zarejestrowaniu spółki, trzeba będzie ją zorganizować, uzyskać konieczne decyzje administracyjne, uzyskać koncesję na odwiert, zgromadzić kapitał, później przeprowadzić przetarg na wykonanie odwiertu, a w dalszej kolejności wykonać drugi odwiert, który pozwoli wtłoczyć wykorzystaną wodę z powrotem do górotworu, a na koniec zająć się budową basenów i urządzaniem terenu.
Dwa odwierty mają kosztować około 15 mln zł, a budowa basenów około 45 mln zł . Rada Miejska w Nałęczowie w uchwale budżetowej przyjęła wieloletni plan zadań inwestycyjnych, w którym znajduje się również budowa basenów termalnych. W tegorocznym budżecie przewidziano na ten cel 3 mln zł. - Po uzyskaniu koncesji i przeprowadzeniu przetargu roboty wiertnicze mogą ruszyć nawet przed wakacjami. Planujemy, optymistycznie, wykonanie pierwszego odwiertu termalnego do lutego 2009 r. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to są szanse otwarcia term na EURO 2012 - mówi burmistrz Nałęczowa i dodaje - "Termy Nałęczowskie'' to dla naszego miasta i regionu przedsięwzięcie historyczne dopełniające dzieło Tych, którzy przed ponad 100 laty odważyli się powołać spółkę uzdrowiskową.

(RPG)
(0 głosów)