Napisane przez  GS
22
Lut
2004

Jak buduje się wspólną Europę - EUROJAM 2003

W dniach 2-11 sierpnia 2003 r. w miejscowości Żelazko k. Ogrodzieńca na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, odbył się Eurojam - międzynarodowy zlot skautowy organizowany przez Federację Skautingu Europejskiego (FSE). Przez 10 dni prawie 10 tysięcy skautów i przewodniczek z Albanii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Rumunii, Węgier, Włoch i Ukrainy, obozowało obok siebie by wspólnie przeżywać to ważne spotkanie. Hasło Eurojamu to: "Wypłyń na głębię!". Był to pierwszy w historii międzynarodowy zlot skautowy organizowany w naszym kraju.

   Takie spotkanie to dla organizatorów, a więc dla Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego - "Zawisza", które było głównym koordynatorem całego przedsięwzięcia, olbrzymie wyzwanie logistyczne. Miejsce zlotu przygotowywano od ponad roku. Wybudowano nowe drogi, poszerzono stare, oczyszczono i przygotowano ok.150 ha terenu, który miał zająć zlot, wybudowano 6 kilometrów wodociągu, dociągnięto 6 linii telefonicznych, przygotowano: 400 kabin WC, 50 punktów przeciwpożarowych a w specjalnie zabezpieczonych strefach, na polankach, ok. 1100 specjalnych kuchni. Jeden z operatorów telefonii komórkowej specjalnie na czas zlotu ustawił swój ruchomy maszt przekaźnikowy. Każdego dnia do harcerzy docierało 3,5 tysiąca bochenków chleba, 1,5 tony mięsa i 4-5 ton warzyw i owoców, zapakowanych osobno dla każdego z podobozów. Wszystko po to aby młodzi ludzie mogli przeżyć to spotkanie w jak najbardziej sprzyjających warunkach. Najciekawsze jednak jest to, że dla młodych harcerzy i harcerek nie to było najważniejsze, wszystkie te sprawy zajmowały dla nich drugi plan, który miał minimalne znaczenie dla przeżywania Eurojamu.
   Program Eurojamu skonstruowany był tak, by codziennie każdy zastęp z danego kraju mógł mieć zajęcia z zastępem z innego kraju. W ten sposób skauci poznawali bogactwo swoich kultur narodowych i poznwali przyjaciół z całej Europy.

   Zlot rozpoczął się od wielkiej ceremonii otwarcia 3 sierpnia, podczas której każdy skaut i przewodniczka wrzucili do jednego ogniska kawałek drewna, przywieziony wcześniej ze swojej rodzinnej miejscowości. Ogień który powstał z 10.000 drewienek symbolizował, że przyjechaliśmy na Eurojam nie po to aby biernie przyglądać się wydarzeniom, ale przyjechaliśmy po to aby wspólnie pracować, budować, modlić się czyli żeby... spalać się dla innych.

   W ciągu kolejnych dni młodzi Europejczycy wspólnie brali udział w takich zadaniach i zajęciach jak:
EXPEDITIO - czyli jednodniowa wyprawa mająca na celu poznanie przyrody, krajobrazu i kultury regionu Polski w którym się znajdowali.
ARTIS - polegające na tym, że zastęp z jednego kraju musiał, w ciekawy sposób, nauczyć jakiejś techniki zastęp z innego kraju.
CONVIVIUM /łac. festyn, bankiet/ - wspólna kolacja i ognisko (uczenie regionalnych śpiewów,tańców,zabaw, prezentacja regionu) z innym zastępem.
DIES COMUNIONIS - podczas którego zastępy przemieszczały się po obozie,odwiedzały inne obozowiska, wymieniały się odznakami i pamiątkami.

   Centralnym punktem Eurojamu był czwartek 7 sierpnia. Był to dzień, w którym wszyscy uczestnicy zlotu udali się na Jasną Górę, by podziękować za dar jakim był Eurojam i zawierzyć całą Federację Skautingu Europejskiego Matce Najświętszej. Na Jasnej Górze w czasie mszy świetej sprawowanej przez J.E. ks. kardynała Józefa Glempa, który dzień wcześniej odwiedził nas w Żelazku, został odczytany specjalny list Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do uczestników spotkania. Papież napisał do nas między innymi: "Jesteście cennym darem nie tylko dla Kościoła, ale również dla nowej Europy, której kształtowanie się dostrzegacie własnymi oczami i jesteście powołani, aby uczestniczyć z całym młodzieńczym zapałem w budowaniu Europy narodów, by uznano godność każdego człowieka jako dziecka umiłowanego przez Boga oraz aby budowano społeczeństwo oparte na solidarności i miłości btaterskiej". To, że Ojciec Święty napisał do nas list wywarło na wszystkich skautach i przewodniczkach ogromne wrażenie ale słowa które w nim zawarł stały się niejako mapą, która ma nam wskazywać drogę postępowania w naszym życiu.
   Ostatni dzień Eurojamu to wielka ceremonia zamknięcia, której hasłem była "Sal" /łac.sól/. Ta sól to przypomnienie nam chrześcijanom, że mamy być "solą ziemi". Na zakończenie ceremonii każdy z nas otrzymał kawałek soli, który ma nam zawsze o tym przypominać.
   Tak zakończył się Eurojam, organizowany przez FSE co 10 lat, jedno jest jednak pewne życie wielu młodych ludzi po tym spotkaniu nabrało nowego wymiaru, zawiązały się niesamowite więzi i kontakty, każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, że kształt tego świata będzie zależał tylko i wyłącznie od tego jacy będziemy my. To wielkie szczęście, że harcerze z Nałęczowa mogli wziąć udział w Erojamie i mogli zobaczyć na własne oczy jak buduje się prawdziwie wspólną Europę.
   Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Skauting Europejski. Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w następujących pięciu dziedzinach:
 • zdrowie i sprawność fizyczna,
 • zmysł praktyczny,
 • kształcenie charakteru,
 • zmysł służby,
 • życie religijne.

  W Nałęczowie Skauci Europy ("Zawiszacy") nieprzerwanie działają już od ponad 20 lat i można powiedzieć, że na stałe wpisali się już w tutejszy krajobraz, dając wielu młodym ludziom możliwość aktywnego i świadomego kształtowania swojego życia.
  G.SZ
  Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do odwiedzenia nas w internecie:
  www.eurojam.pl
  www.fse.pl
 • 35_2
 • 35_3
 • 35_4
(0 głosów)