Napisane przez  red
17
Maj
2007

"Tęcza" nie nabierze blasku


inwest noclegownia    Wiadomo, każda ekipa obejmująca władzę zaprowadza swoje porządki. Na naszym lokalnym podwórku również możemy tego doświadczyć. Nowy burmistrz - nowe pomysły, wizje, plany. Czy dobre, okaże się z czasem.
   Na bazie Internatu "Tęcza" miał powstać do 2008 roku Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny. Na ten projekt gmina uzyskała pieniądze (3,2 mln zł) z EFRR, które przydziela Urząd Marszałkowski w Lublinie. Ze swojego budżetu gmina dołożyć miała 3 mln.

   W 2006 roku wykonano pierwsze prace - samodzielną kotłownię gazową, zamontowano baterie słoneczne na dachu budynku. W minionym roku gmina zainwestowała w ten obiekt 270 250 zł.
   Jednak w związku z drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych w bieżącym roku okazało się, że koszt modernizacji budynku będzie większy niż zakładano w kosztorysie projektu.
- Oszacowaliśmy, że teraz mogłoby to kosztować od 7,4 mln nawet do 9 mln - tłumaczy Zbigniew Pacholik, który przygotowywał wniosek o dofinansowanie z budżetu unijnego tej inwestycji.
   Burmistrz, który od początku był przeciwny lokalizacji obiektu hotelowego w obrębie zespołu szkół i przekonywał o tym radnych, argumentował swój sprzeciw również nieekonomicznością tej inwestycji:
- Gminy nie stać na dołożenie do tej inwestycji 6. mln. -tłumaczył burmistrz Ćwiek - Rozmawiałem z wojewodą w tej sprawie jeszcze w lutym, przedstawiłem naszą sytuację i zaproponowaliśmy renegocjację umowy. Zamiast obiektu hotelowego powstałoby schronisko młodzieżowe. Dzięki temu koszt adaptacji mieściłby się w pierwotnie zakładanej kwocie.

   Wniosek burmistrza rozpatrywano w województwie i w ministerstwie. Jednak odpowiedź nie nadeszła, a terminy ogłoszenia przetargów na kolejne etapy modernizacji budynku mijały.
   Burmistrz 30 kwietnia wystosował pismo do marszałka z informacją o rezygnacji z realizowania projektu budowy Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego.
   Jaki będzie alternatywny pomysł na internat - moloch, za jak duże i czyje pieniądze?
(ikonografia przedstawia inwestycje długoterminowe wg. uchwały budżetowej 2007r.)

(0 głosów)