Dęby ku pamięci

Pragnął zobaczyć kotwicę, marzył o morzu, o miejscach nieodkrytych, niezbadanych, naturalnie rodziła się w nim ciekawość świata, ciekawość drugiego człowieka to było podglebie, fundamenty jego nieustannego rozwoju, budziła się także miłość do kraju rodzinnego, która kazała mu się włączyć w ruch, rodzinę skautowską Adama Małkowskiego.

Dział: Inne

Krótko mówiąc

SZKOŁA BEZ BARIER

Ogłoszone są przetargi na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz modernizację łazienki w budynku ZS im. Z. Chmielewskiego. Prace mają być wykonane do 31 sierpnia, tak, by od nowego roku szkolnego szkoła była gotowa na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych i mogli bez problemów dostać się do szkoły.

Dział: Władze

Sesje Rady Miasta

W XVI sesji Rady Miasta (25.06.2008) wzięło udział 13 radnych: przewodnicząca Marta Głos, wiceprzewodniczący Robert Matysiak, Jadwiga Smolińska, Małgorzata Duńska, Anna Maciążek, Bogdan Pecio, Radosław Samoń-Drzewicki, Piotr Pytlak, Zbigniew Kopiński, Włodzimierz Błaszczyk, Józef Sygnowski, Kazimierz Cierkoń, Zdzisław Wójciak. Na sesji nieobecni (usprawiedliwieni) byli: wiceprzewodniczący Wojciech Chamerski oraz Grzegorz Bednarczyk.

Dział: Władze

Nowy statut, nowe nadzieje

Rozmowa z radnym Radosławem Samoniem-Drzewickim

logo gazeta naleczowska

reklama