Napisane przez  red
13
Lip
2008

Krótko mówiąc

SZKOŁA BEZ BARIER

Ogłoszone są przetargi na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz modernizację łazienki w budynku ZS im. Z. Chmielewskiego. Prace mają być wykonane do 31 sierpnia, tak, by od nowego roku szkolnego szkoła była gotowa na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych i mogli bez problemów dostać się do szkoły.

Przetarg rozstrzygnięty zostanie 4 sierpnia.

(red)


SĄ PIENIĄDZE NA POMOC

28 lipca rozstrzygnie się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. W miejskim budżecie czekają pieniądze dla organizacji , które oferują organizowanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz prowadzące punkty wydawania żywności i odzieży dla najuboższych mieszkańców gminy Nałęczów. Organizacje świadczące pomoc społeczną, również pozarządowe, mogły składać swoje wnioski do 21 lipca. Dotacje otrzyma ten wnioskodawca, którego oferta będzie wybrana w konkursie ofert. Okaże się czy będzie ta dotacja i jak wykorzystana.

(BIP)


ZMIANY W BIBLIOTECE

5 czerwca 2008 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece im. F. Morzyckiej miało miejsce spotkanie z okazji 35-lecia pracy i pożegnania z zawodem pani dyrektor Wiesławy Jóźwickiej. W ciągu 23 lat pracy na stanowisku dyrektora Wiesława Jóźwicka uczyniła z nałęczowskiej biblioteki najlepszą placówkę w województwie. Wyrazem tego było przyznanie uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Złotej Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Na uroczystości pojawili się wieloletni współpracownicy dyrektor Jóźwickiej, przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy instytucji z gminy, powiatu i województwa. Przy tradycyjnej lampce szampana, wspominano osiągnięcia i dorobek, który przetrwa dzięki cyklom imprez wpisanym już na stałe w kalendarz kulturalny Nałęczowa. Pod koniec maja na stanowisko dyrektora została powołana przez burmistrza Katarzyna Wójcik, która pracuje w nałęczowskiej bibliotece już od czterech lat. Gratulacje.

(w)


NAŁĘCZÓW MA 45 LAT

"Uchwałą Rady Państwa Dz.U. Nr 232 1963 nadano Osiedlu Nałęczów prawa miejskie. W celu upamiętnienia tego doniosłego dla obecnych i przyszłych pokoleń faktu - został niniejszy akt sporządzony i podpisany prze obecnych przedstawicieli władz i społeczeństwa nadania Osiedlu Nałęczów statusu miasta. Akt erekcyjny został sporządzony i podpisany przez przedstawicieli ówczesnych władz centralnych (m.in.: Władysława Gomułkę) i lokalnych (m.in.: Teodor Żurek, Wacław Pawłowski, Henryk Potrzyszcz)" Z kronikarskiego obowiązku przypominamy, że w tym roku 30 czerwca minęła (bez większego echa) 45-rocznica otrzymania przez Nałęczów praw miejskich. Za pięć lat okrągła rocznica 50lat.

(RED)


EUROSPA 2012

To kompleks basenów otwartych i krytych, zasilanych wodami ze zdroju nałęczowskiego, sprzyjającymi lecznictwu uzdrowiskowemu. Woda w basenach będzie ogrzewana. Baseny, wyposażone w różne atrakcje (zjeżdżalnie, masaże wodne, fontanny - gejzery, wodospady - wylewki masujące, sauny, solaria, atrakcje dla dzieci i młodzieży typu sprawnościowego, jak wodny "park linowy" itp.) służyć będą do celów balneologicznych oraz rekreacyjnych. To na razie koncepcja, wygląd prezentowany na wizualizacjach jeszcze może się zmienić. Na razie rozstrzyga się kwestia, jak skuteczne były konsultacje społeczne, w których brało udział wielu nałęczowian oraz mieszkańców Lubelszczyzny. Okaże się, czy projekt z Nałęczowa dostanie dotację ministerialną. Przydałyby się te pieniądze, bo koszt tej ogromnej inwestycji oszacowano na ok. 80 mln zł.

(AMA)
(0 głosów)