Dział: Inne

Z Nałęczowskiej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej

Towarowiec już jesienią
   W domu towarowym przy 1 Maja wyłożone są już posadzki i trwają ostatnie prace budowlane. Jest to ostatni etap prac modernizacji obiektu.

"Nałęczowski Słowik"

Pod koniec czerwca w dniach od 23 do 25.06. scena Nałęczowskiego Ośrodka Kultury gościła prawie setkę dzieci, które zakwalifikowały się do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Nałęczowski Słowik". Dzięki zakwaterowaniu na czas konkursu "pod jednym dachem"- w Internacie "Tęcza" przy Zespole Szkół Z. Chmielewskiego, uczestnicy mogli się lepiej poznać, zawiązały się pierwsze przyjaźnie, może niektórzy spotkali się ponownie.

Spotkania folklorystyczne

W ramach XVIII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Lublin'2003 w Lublinie i Nałęczowie miał miejsce szereg imprez, w których występowały zaproszone zespoły pieśni i tańca z Polski i wielu krajów całego świata.
Dział: Ogólna

Bank Spółdzielczy - 100 lat historii

23 marca 1903 roku w prywatnym mieszkaniu nałęczowskiego aptekarza Antoniego Ojrzyńskiego odbyło się zebranie założycielskie Nałęczowskiego Towarzystwa Kredytowego, zwanego również Nałęczowskim Towarzystwem Drobnego Kredytu. W zebraniu uczestniczyło niespełna 40 osób - kandydatów na członków i 16 członków założycieli. Wśród nich był obecny S.I. Kucharek- inspektor lubelskiego oddziału Banku Państwa. Na tym posiedzeniu założycielskim ukonstytuował się skład władz Towarzystwa. Prezesem wybrano Władysława Gustawa Malewskiego. Do władz weszli ówcześni notable z Nałęczowa i najbliższych okolic.