Dział: Inne

Dla wspólnego dobra

Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów SA wystąpił niedawno z ciekawą inicjatywą. Otóż na zaproszenie Uzdrowiska spotkali się tu w piątek 11 lipca właściciele kilkunastu prywatnych kwater i pensjonatów nałęczowskich W czasie spaceru po Parku Zdrojowym przedstawiciele Zakładu Leczniczego zapoznawali gości z różnymi aspektami organizowanych przez Zakład programów leczniczych.

Ciepła woda dla każdego?

Od pewnego czasu głośno w całym Nałęczowie mówi się o ciepłych wodach, jakie wykryto jeszcze w latach '70 w okolicy miasta. Źródła termalne mogłyby posłużyć tak do kąpieli leczniczych, jak do wykorzystania przy ogrzewaniu pomieszczeń. Zainteresowanie gminy Nałęczów jest duże. Tym większa jest szansa rychłego zrealizowania projektu, że oprócz Nałęczowa chęć korzystania z tej ciekawej właściwości wód wyraża także Kazimierz, Wąwolnica i starostwo puławskie.
Dział: Władze

Zaglądamy do portfeli radnych

Zgodnie z ustawą o jawności danych majątkowych radni, wójtowie, burmistrzowie i inne osoby na państwowych stanowiskach do 30 kwietnia 2003 miały obowiązek przedstawić oświadczenia majątkowe za rok 2002. W wypełnianych przez te osoby formularzach znalazły się m.in. pytania o zasoby pieniężne (w złotych, walucie obcej i papierach wartościowych), posiadane domy, mieszkania i gospodarstwa rolne, udziały w spółkach handlowych z uczestniczeniem w tych spółkach osób gminnych, prowadzonej działalności gospodarczej, innych dochodów z tytułu zatrudnienia, składniki mienia ruchomego (np. samochód) oraz zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. złotych.

Nieznany list Stefana Żeromskiego

Nieznany list Stefana Żeromskiego do Zarządu Głównego "Światła" w Lublinie w sprawie opieki nad Ochronką dla dzieci w Nałęczowie.