Dział: Szkoły

Wieści ze szkół

Kolejni dyplomowani
   Kolejni nauczyciele z terenu miasta osiągnęli wyższy szczebel kariery zawodowej. W Liceum Plastycznym następnym nauczycielem dyplomowanym został Jacek Wójcik, kierownik internatu i nauczyciel fizyki. W Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego natomiast pierwszym dyplomowanym nauczycielem została Krystyna Radzik, nauczycielka rachunkowości. Składamy gratulacje nowym dyplomantom.

Zlot Mondeofanów

Tego jeszcze u nas nie było.
   22 marca 2003 roku w sobotę na parkingu przed Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowym Energetyk przy ul. Paderewskiego 10 odbędzie się Pierwszy Ogólnopolski Zlot Użytkowników Forda Mondeo. W programie jest pokaz różnych modeli Forda Mondeo, spotkanie z gośćmi honorowymi przedstawicielami firmy Ford, Statoil i Bridgestone Firestone, wspólna przejażdżka do Kazimierza Dolnego oraz próby sprawnościowe. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem Zlotu jest Radosław Kisielewski - członek Mondeo Klub Polska i prywatnie właściciel Forda Mondeo.

Panta rhei...

"Wszystko płynie" mawiał Heraklit, a od kilku dni przez Nałęczów i kraj nasz jak długi i szeroki przelewają się rzeki błota pośniegowego. Idzie tak wyczekiwana wiosna, ale nim nadejdzie przyjdzie nam nie raz porządnie w coś wdepnąć. Bo to, co pięknie ukrył śnieg, teraz jest widoczne - papierek tu, pudełko tam, pusta butelka, czasem nawet nie roztłuczona.
Dział: Ludzie

Moje przeżycia na obczyźnie

Urodziłam się w Dąbrowicy na Wołyniu i tam mieszkałam do zajęcia przez Sowietów naszych terenów. Zostałam aresztowana przez władze sowieckie 5 stycznia 1940 r. jako podejrzana politycznie i osadzona w więzieniu w Równem. Przez dwa miesiące siedziałam w pojedynczej celi i co noc byłam wzywana na przesłuchania. Po dwóch miesiącach przewieziono mnie do Lwowa - więzienie "Brygielki". Nie wiem dlaczego przewożono mnie z więzienia do więzienia - do Dubna, Kijowa, Starobielska, w końcu Charkowa, skąd w czerwcu tegoż roku wywieziona zostałam do Gorkowskiej obłasti na przymusowe roboty w łagrach, gdzie przebywałam do 17 IX 1941 roku.