Napisane przez  Oprac. Bartosz Kowalik
21
Mar
2015

A co dla nas?

Wielki budżet Unii Europejskiej: 106 miliardów dla Polski. A co dla nas?

Bartosz Kowalik - senior consultant ascend consulting

W mediach ostatnio głośno o tym, iż "nowe rozdanie" gigantycznych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla Polski już wystartowało. Słyszymy i czytamy, że pieniędzy jest bardzo dużo, że dzięki nim Polska ma się dynamicznie rozwijać. Dobrze jest w takiej sytuacji wiedzieć, jakie możliwości mamy my, mieszkańcy i przedsiębiorcy z Gminy Nałęczów.

Polska jest jednym z największych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz bezsprzecznie największym beneficjentem (krajem przyjmującym najwięcej funduszy pomocowych). W latach 2007-2013 na różnego rodzaju projekty otrzymaliśmy 102 miliardy euro, a na lata 2014-2020 nawet więcej, bo 106 miliardów. Coraz częściej też widzimy efekty realizacji dofinansowanych projektów – tablice informacyjne przy drogach, na budynkach. Warto wiedzieć, kto i jak może skorzystać z takich okazji.

OSOBY FIZYCZNE

W obecnym budżecie UE (na lata 2014- 2020) osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o pomoc między innymi na realizację następujących projektów:

 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej – możliwe będzie uzyskanie dofinansowania lub preferencyjnej pożyczki (np. oprocentowanej 1% w skali roku) na inwestycje zmierzającą do rozpoczęcia działalności gospodarczej – zakup wyposażenia, adaptacja nieruchomości czy zakup środka transportu będą mogły być sfinansowane ze środków pomocowych. Środki na tego typu pomoc będą w dyspozycji między innymi urzędów pracy.
 2. Szkolenia i doskonalenie zawodowe – podnoszenie kwalifikacji zmierzające do poprawy pozycji na rynku pracy. Możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie kosztu szkoleń, dzięki którym łatwiej będzie nam znaleźć pracę.
 3. Płatne praktyki i staże – możliwe będzie ubieganie się o płatny staż, nawet na okres 1 roku. Dzięki temu pracodawca będzie miał korzyść z bezkosztowej pracy, a stażysta będzie mógł zdobyć doświadczenie zawodowe.
 4. Projekty promujące zasoby lokalne – w ramach tzw. Małych Projektów, możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na realizację projektów, których celem będzie promowanie naszej okolicy – np. dziedzictwa historycznego czy zasobów przyrodniczych, a także rozwój i promocja usług turystycznych. Środki na ten cel będą w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień.
 5. Inwestycje w odnawialne źródła energii – jako mieszkańcy gminy będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje związane z wytarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. W ramach tych działań będzie można zakupić instalację solarną lub fotowoltaiczną, pompę ciepła czy małą elektrownię wiatrową.
 6. Inwestycje w ograniczenie zużycia energii (tzw. efektywność energetyczna). Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie będzie można otrzymać pomoc (dotację, preferencyjne pożyczki) na inwestycje związane z termomodernizacją – np. wymianą okien, dociepleniem budynków czy systemami rekuperacji.

PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorcy z gminy Nałęczów, będą mogli ubiegać się o pomoc z kilku źródeł, między innymi są to:

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który jest zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO) – zarządzany przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości
 3. Programy krajowe (siedem duży programów krajowych, z których mogą korzystać między innymi przedsiębiorcy z całej Polski). Programy krajowe, zostały stworzone tak, aby wspierać określone obszary tematyczne (np. drogi i infrastrukturę komunikacyjną czy badania i rozwój).

Co do zasady, projekty przedsiębiorców, ubiegające się o pomoc powinny skupiać się na następujących celach:

 1. Poprawa konkurencyjności – głównie poprzez inwestycje w innowacyjność, prowadzenie prac badawczo rozwojowych ale również dzięki prowadzonym działaniom marketingowym (marketing gospodarczy). Możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na zakup wyposażenia, oprogramowania, usług specjalistycznych oraz doradczych. Firmy będą mogły również otrzymać pomoc na planowanie oraz realizację działań marketingowych, promujących ich produkty/usługi na rynkach zagranicznych.
 2. Tworzenie miejsc pracy – jednym z priorytetów wydatkowania funduszy UE w latach 2014-2020 będzie zwiększenie zdolności gospodarki do tworzenia miejsc pracy, dlatego należy spodziewać się, iż to kryterium pozostanie ważne w procesie oceny wniosków o dofinansowanie. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tworzenia miejsc pracy – zakupów niezbędnego wyposażenia dla zatrudnianych osób.
 3. Efektywność energetyczna – to bardzo ważny priorytet w skali całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację na realizację projektów, których celem będzie zmniejszenie zużycia energii. Tutaj możliwe będzie uzyskanie wsparcia na poprawę parametrów termicznych budynków, czy zmniejszenie energochłonności instalacji produkcyjnych (docieplenie budynków, wymiana okien, montaż systemów rekuperacji, wymiana przestarzałych instalacji elektrycznych i grzewczych).
 4. Inwestycje w odnawialne źródła energii – montaż instalacji OZE (np. elektrownie słoneczne, wiatrowe, pompy ciepła, instalacje solarne). Jest to temat bardzo ważny dlatego należy oczekiwać możliwości jego finansowania z różnych źródeł.

ROLNICY

Tak jak w latach poprzednich głównym źródłem pomocy dla rolników będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie między innymi na następujące rodzaje inwestycji:

 1. Rozpoczęcie działalności rolnej – tzw. program Młody Rolnik. Tutaj osoby planujące rozpoczęcie tego rodzaju działalności mogą otrzymać środki na inwestycje związane z zakupem wyposażenia i nieruchomości.
 2. Restrukturyzację i rozwój gospodarstwa
 3. Tworzenie grup producenckich
 4. Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – można otrzymać dotację na inwestycje zmierzającą do rozpoczęcia działalności nierolniczej – np. zakup niezbędnego wyposażenia.

Mimo iż budżet UE, o którym mówimy, dotyczy lat 2014-2020 pierwsze dostępne dla szerokiej grupy wnioskodawców nabory wniosków planowane są dopiero na II/III kwartał 2015 roku. Według oficjalnych informacji, ogłaszanie konkursów pełną parą ruszy dopiero w drugiej połowie roku. Jest też sporo działań, które ruszą dopiero w 2016. Choć z perspektyw gospodarki, taka sytuacja nie jest dobra, to daje potencjalnym wnioskodawcom możliwość dobrego przygotowanie się do pozyskania środków. Powyższe opracowanie ze względu na dużą złożoność i zawiłość tematu, zawiera jedynie pobieżną analizę. Dodatkowo, dużo informacji szczegółowych jest jeszcze niedostępnych (niektóre kluczowe dokumenty programowe nie są jeszcze opracowane). W przypadku zainteresowania którymkolwiek z powyższych zagadnień – prosimy o kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych działań

(0 głosów)