Napisane przez  (RED)
21
Mar
2015

Inwestycje wodociągowe 2014–2015

Na terenie miasta i gminy realizowanych będzie dziewięć inwestycji wodociągowych oraz sześć dot. urządzeń kanalizacyjnych.
Harmonogram prac (zał. nr 1 do uchwały RM z 17.03.br.) przedstawia się następująco:

 


INWESTYCJE WODOCIAGOWE

 1. Przebudowa wodociągu w ul. 1 Maja (2014)
 2. Budowa wodociągu w ul. Piaskowej (2014)
 3. Budowa wodociągu "Zdrojowe Osiedle" przy ul. Wiercieńskiego (2014–2015)
 4. Budowa wodociągu w Sadurkach (2014–2015)
 5. Modernizacja ujęcia wody w Piotrowicach (2014–2015)
 6. Modernizacja ujęcia wody w Nałęczowie (2014–2015)
 7. Budowa wodociągu od ul. Kombatantów (2015)
 8. Budowa wodociągu od ul. Powstańców 1863 r do ul. Słowiczej (2015)
 9. Budowa wodociągu między miejscowościami Drzewce i Kolonia Drzewce (2015)


URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

 1. Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej (2014)
 2. Budowa kanalizacji - "Zdrojowe Osiedle" (2014–2015)
 3. Budowa zbiorcze kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej, Łąkowej, Cynkowskiej oraz w miejscowości Cynków (2014–2015)
 4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Kombatantów (2015)
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Powstańców 1863r. do ul. Słowiczej (2015)
 6. Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Wiercieńskiego (2015).
(0 głosów)