Napisane przez  JJ,MW
27
Paź
2004

Zanim pójdziemy do szkoły

O współpracy przedszkola ze szkołą podstawową.
   Placówki oświatowe, w których pracujemy są integralną częścią środowiska lokalnego, a ich głównym celem jest stwarzanie przyjaznych warunków służących wspomaganiu rozwoju dziecka w wychowaniu i nauczaniu.

   Pomysł współpracy między nauczycielem kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Nałęczowie i nauczycielem Przedszkola im. A. Żeromskiego zrodził się, by podkreślić między innymi istotną rolę edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w życiu każdego dziecka.
   Wielu naukowców zajmujących się dziedziną psychologii rozwojowej uważa, że okres przedszkolny i wczesnoszkolny jest bardzo ważny dla rozwoju wszystkich sfer osobowości człowieka i ma wpływ na jego życie dorosłe. Ze względu na to, że jest to czas intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia dziecka, wychowanie i nauczanie powinno polegać na organizowaniu mu różnorodnych form aktywności.

   W wielu krajach europejskich edukacja elementarna, czyli okres przedszkolny i wczesnoszkolny jest przedmiotem szczególnej troski. Środowiska wychowawcze (rodzice i nauczyciele) są odpowiedzialni za warunki, w jakich rozwija się młody człowiek, bowiem dziecko przejmuje od swoich wychowawców zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty życia. Prawidłowo zorganizowana edukacja elementarna może przyczynić się w przyszłości do dokonywania prawidłowych wyborów w życiu dorosłym i dlatego jednym z celów kształcenia elementarnego jest przeciwstawianie się opiniom niektórych środowisk społecznych, że "przedszkole jest mniej poważne i ważne niż szkoła, a szkołą, nauczycielem, nauką raczej się straszy, aniżeli zachęca do nich" (D. Waloszek w: " Życie Szkoły" czerwiec 2002).

   Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przełomowym momentem w życiu dziecka. Z jednej strony szkoła fascynuje, wzbudza ciekawość, jest miejscem atrakcyjnym, z drugiej jednak strony może być przyczyną niepokoju, a nawet stresu związanego z podjęciem nowych obowiązków. W celu złagodzenia tej bariery i stworzenia lepszych warunków do adaptacji powstał program współpracy "Zanim pójdziemy do szkoły".
   Wspólne spotkania były pomocne w zaspakajaniu potrzeb społecznych wychowanków, rozwijaniu umiejętności współdziałania i współżycia z rówieśnikami i dorosłymi. Stwarzanie dziecku możliwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych jest jednym z czynników warunkującym osiągnięcie prawidłowego poziomu dojrzałości szkolnej, powodzenia w nauce i przygotowania do życia w społeczeństwie dorosłych. Program realizowany był w ciągu całego roku szkolnego 2003/2004.
   Wspólne spotkania nauczycieli i dzieci odbywały się w placówkach, w plenerze, z okazji różnych uroczystości i wydarzeń szkolnych i przedszkolnych (spacery, wycieczki, zajęcia lekcyjne, konkursy, przedstawienia, zabawy).
   Ważne i miłe były wizyty pierwszaków w przedszkolu i przedszkolaków w szkole podczas których dzieci czynnie uczestniczyły w zabawach integracyjnych, co dawało możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych. Była to okazja do poznania się, swoich zainteresowań, prowadzenia rozmów, wymiany doświadczeń, przełamania bariery emocjonalnej. Sześciolatki odwiedzając kolegów z klasy pierwszej obserwowały życie szkoły, a pierwszaki mogły podzielić się swoimi wrażeniami z dotychczasowego pobytu w szkole.
   W programie ujęte też zostały zadania dotyczące kultywowania polskich tradycji związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Dzielenie się opłatkiem, jajkiem, składanie sobie życzeń, kolędowanie, występy dzieci w świątecznej scenerii były możliwością do miłego spędzania czasu w atmosferze radości, poczucia bezpieczeństwa i wspólnych zabaw. Biesiadowanie przy poczęstunkach przygotowywanych przez rodziców uczyło zasad kulturalnego zachowania się przy stole, estetycznego spożywania posiłków, a własnoręcznie wykonanie upominków i wspólne obdarowywanie się nimi dawało obopólną satysfakcję.

   Udział przedszkolaków w organizowanym przez szkołę "Dniu Europejskim" i konkursie plastycznym umożliwił dzieciom zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności plastycznych. Przygotowywanie i przedstawianie inscenizacji utworów było prezentacją umiejętności aktorskich, recytatorskich, tanecznych i artystycznych dzieci.
   Organizacja wycieczek plenerowych stwarzała okazję do jeszcze lepszego zintegrowania się grup, ciekawego spędzania czasu, poznawania charakterystycznych cech krajobrazu naszego terenu i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną i latem. Przy ognisku i pieczeniu kiełbasek śpiewaliśmy, tańczyliśmy, bawiliśmy się i podziwialiśmy piękno przyrody.
   Wycieczka do szkoły, udział w zajęciach lekcyjnych przybliżyły dzieciom przedszkolnym metody nauczania w kształceniu zintegrowanym, a zwiedzanie budynku szkolnego i spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej umożliwiły im poznanie środowiska szkolnego i nowych warunków pracy i nauki.

   Na uroczystości z okazji "Pożegnania przedszkola przez dzieci sześcioletnie" przyszli uczniowie poznali swoje nowe wychowawczynie i obejrzeli klasopracownie.
   Obserwacje, doświadczenia, wrażenia i odczucia dzieci, nauczycieli i rodziców po realizacji zadań wynikających z programu utwierdziły nas w przekonaniu, że pomysł okazał się trafny, a wspólne działania dostarczyły wszystkim zainteresowanym wiele satysfakcji i radości. Opracowanie i wdrożenie programu a także realizacja poszczególnych zadań wymaga od nauczycieli ogromnego zaangażowania i wysiłku środowisk wychowawczych - rodziny, szkoły i przedszkola.
   Cieszymy się, że mogłyśmy razem współpracować, przeżyć wiele miłych i radosnych chwil, uczyć się od siebie i od dzieci, integrować się z nimi i ich rodzicami, którym serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
   Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy placówkami będzie kontynuowana przez nasze koleżanki, które zachęcamy do pisania takich programów wpływających szeroko na rozwój dziecka i podnoszących jakość pracy placówek oświatowych.
Jolanta Jesionek
Marta Wójcik
  • 39_15
  • 39_16
  • 39_17
  • 39_18
(0 głosów)