Napisane przez  red
18
Lut
2002

Nowe szkoły w starym systemie

Ponieważ system oświaty ulega zmianie, musiały też zajść konieczne przekształcenia W szkołach średnich Nałęczowa. Narzucony ustawowo termin decyzji o zmianach minął 31-go stycznia b.r.

   W Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonym przez powiat, powołane mają być 3-letnie liceum ogólnokształcące i 3-letnie liceum profilowane.
   Natomiast w Zespole Szkół przy ulicy Spółdzielczej, powadzonym przez miasto, oferta dla absolwentów gimnazjów ma być szersza. Zgodnie z decyzją Rady Miasta z 25-go stycznia, mają tam, od 1 września, funkcjonować: 3-letnie liceum ogólnokształcące, 3-letnie liceum profilowane, 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zawodowa oraz studium policealne.
(0 głosów)