Napisane przez  zs
27
Maj
2005

II Regionalny Konkurs Twórczości Plastycznej

MOJA MAŁA OJCZYZNA
   Rozstrzygnięto II Regionalny Konkurs Twórczości Plastycznej "Świat w oczach najmłodszych: Moja Mała Ojczyzna" organizowany przez Szkołę Podstawową im. St. Żeromskiego w Nałęczowie. Na konkurs nadesłano 717 prac z placówek oświatowych z Lubelszczyzny.
Jury w składzie: Anna Szczęsna - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, Piotr Kmieć - artysta malarz, wicedyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, Adam Panek - artysta grafik, adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie z dużą wnikliwością przejrzało wszystkie prace i przyznało 15 nagród i 22 wyróżnienia. W kategorii młodszej nagrody otrzymali: Olivia Bury i Karol Sobczyk z Przedszkola nr 3 w Poniatowej, Julia Jakubczyk, Aleksandra Górniak oraz Adrianna Muciek z Przedszkola w Nałęczowie. W kategorii drugiej (7-10 lat) nagrody uzyskało 10 twórców: Magda Boruch, Aleksandra Chamerska, Małgorzata Cieślik oraz Magdalena Durakiewicz ze Szkoły Podstawowej w Nałęczowie, Agnieszka Płachta i Wojciech Wrzesiński ze Szkoły Podstawowej w Klementowicach, Katarzyna Krzysiak (SP Sadurki), Karolina Chmielewska (SP nr 50 Lublin), Piotr Rybiec i Bartłomiej Woźniak z Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.

Organizatorzy konkursu:
Marta Wójcik
Zofia Grzywacz-Piotrowska
Urszula Kuropatwa
Zbigniew Strzyżyński

Ponad 700 prac autorów w wieku od 3 do 10 lat, wykonanych w różnych technikach wpłynęły na tegoroczny konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Nałęczowie.
Z. Strzyżyński


ŚWIAT W OCZACH DZIECI
   Na tegoroczną II edycję Regionalnego Konkursu Twórczości Plastycznej napłynęło 717 prac z placówek m.in..: w Poniatowej, Puławach, Lublinie, Wąwolnicy, Klementowicach. Jury w składzie: Anna Szczęsna - dyr. SP w Nałęczowie, Piotr Kmieć - artysta malarz, wicedyrektor PLSP w Nałęczowie oraz Adam Panek - artysta grafik, adiunkt Wydziału artystycznego UMCS nagrodziło 15 autorów równorzędnymi nagrodami, a 22 autorów równie interesujących prac wyróżniło.
   "Nasz konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym choćby ilość prac"- mówi Urszula Kuropatwa współorganizatorka konkursu - "Umożliwiamy zaprezentowanie swoich prac nie tylko dzieciom z naszej gminy, ale i z całego regionu. Już teraz w imieniu organizatorów zapraszam do kolejnej edycji konkursu". Nie tylko młodzi artyści dopisali i nadesłali mnóstwo ciekawych prac, ale również dopisali sponsorzy. Zwycięzcy konkursu cieszyli się więc z atrakcyjnych nagród: książek, przyborów plastycznych oraz wejściówek do "Atrium".

   Nagrodzono również sześciu nauczycieli za przygotowanie atrakcyjnych zestawów prac:
Marię Członka ze SP w Klementowicach, Jolantę Barszcz-Skowronek i Ewę Jaremek z Przedszkola w Nałęczowie, Małgorzatę Jakubczyk ze SP w Sadurkach, Zbigniewa Strzyżyńskiego z NOK, Martę Wójcik ze SP w Nałęczowie. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło podczas wernisażu pokonkursowej wystawy w Szkole Podstawowej w Nałęczowie (24.02). Uroczystość uświetniła część artystyczna: recytacja wierszy o Nałęczowie w wykonaniu uczniów starszych klas SP oraz koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej. Na uroczystość przybyła m.in. p. wizytator Marianna Król, burmistrz Wojciech Wójcik, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Zubrzycki.
 
Laureaci:
Agnieszka Płachta i Wojciech Wrzesiński ze SP w Klementowicach,
Katarzyna Krzysiak ze SP w Sadurkach,
Karolina Chmielewska (SP nr 50 w Lublinie),
Małgorzata Cieślik, Magda Boruch, Magdalena Durakiewicz oraz Aleksandra Chamerska (ze SP w Nałęczowie),
Bartłomiej Woźniak i Piotr Rybiec z (Nałęczowski Ośrodek Kultury (NOK)),
Aleksandra Górniak, Adrianna Muciek i Julia Jakubczyk z Przedszkola w Nałęczowie,
Olivia Bury i Karol Sobczak z Przedszkola w Poniatowej.
(b.w)
  • 42_47
  • 42_48
  • 42_49
(0 głosów)