Napisane przez  VSK
18
Sie
2007

VIII edycja konkursu "Moje inspiracje muzyczne"

LAUREACI INSPIRACJI
Uroczyste wręczenie nagród VIII edycji konkursu miało miejsce 30 maja w NOK. Patronat tegorocznej imprezy objął burmistrz A. Ćwiek. Główna nagroda to wydany zbiór prac literackich i plastycznych nagrodzonych w poprzednich edycjach. Głównymi sponsorami tomiku są: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie i Prywatna Szkoła Muzyczna I Stopnia, a pozostałymi: Nałęczowskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, "Dziennik Wschodni" oraz "Nałęczowianka".

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym i promującym młodych twórców naszego regionu. Jury konkursu w składzie: komisja literacka: Wiesława Dobrowolska- Łuszczyńska, Monika Goebel- Szyszko i Marta Kajka oraz komisja plastyczna w składzie: Adam Panek artysta grafik, adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS, Piotr Kmieć- artysta malarz, wicedyrektor Liceum Plastycznego w Nałęczowie (koordynacja obu komisji i przewodnicząca jury - Wioletta Sieczkowska- Kos), oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych w dziedzinach: poezja, proza, plastyka.

W kategorii wiekowej 7-10 lat
W dziedzinie poezji:
I nagrodę otrzymał Piotr Młynarski z ZS w Krężnicy Jarej; II nagrodę otrzymała Adrianna Muciek z II kl. skrzypiec PSM w Nałęczowie, III nagrodę Łukasz Wójcik z ZS w Krężnicy Jarej.
W dziedzinie prozy;
II i II nagrody nie przyznano, a zdobywcą I nagrody został Jakub Maćkowiak ze SM im. W. Lutosławskiego w Lublinie.
W dziedzinie plastyka
jury przyznało aż 14 wyróżnień, III nagrody nie przyznano, II miejsce zajęła praca Martyny Celejewskiej ze SP w Nałęczowie, zaś I nagroda przypadła Aleksandrze Górniak z kl. I SP w Nałęczowie. Grand prix w tej kategorii wiekowej zdobyła Wiktoria Pawłowska z SP w Nałęczowie.

W kategorii wiekowej 11-13 lat:
Poezja:
wyróżnienie otrzymał wiersz "Było ciepłe lato"- Karoliny Ujmy ze SP w Czesławicach, III nagrodę otrzymała Aleksandra Wapieńska ze SM w Niedrzwicy Dużej. I i II nagrody nie przyznano.
Proza:
jury przyznało dwie I nagrody dla: Karoliny Komor i Agnieszki Serafin, II. dla Aleksandry Ostrowskiej i III. dla Aleksandry Ziółek- wszystkie są uczennicami SP nr 10 w Lublinie.
Plastyka:
jury przyznało dwie III nagrody, którą otrzymały uczennice ze SP w Drzewcach: Marlena Pawłocik i Kinga Podstawka, II nagrody nie przyznano, zaś laureatką I nagrody została Monika Bartoś ze SP w Sadurkach.

Kategoria wiekowa gimnazja:
Poezja:
wyróżnienia otrzymały: Sylwia Rejmak, Adrianna Kiryczuk i Dominika Borkowska (Gimn. Nałęczów). III nagroda przypadła Aleksandrze Nadziei (Sadurki), II nagrodę otrzymała Adrianna Cholewińska (Nałęczów), zaś laureatka I nagrody została Magdalena Żywicka (Nałęczów).
Proza;
II nagrody nie przyznano, II nagrodę otrzymała Karolina Pawłocik z Gimnazjum w Piotrowicach i II otrzymała Dominika Frydrych z Gimnazjum w Przybysławicach za tekst "Muzyka jest wszystkim".
Plastyka;
I i II nagrodę zdobyła Dobromiła Mikowska uczennica PSM i Gimnazjum w Nałęczowie, III nagrodę -Olimpia Giełzak (Nałęczów) zaś wyróżnienia otrzymały: Anna Kowalik (Sadurki) i Justyna Stypuła (Nałęczów).

Po uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów, odbył się koncert przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze szkoły w Telmach (k/ Brześcia) oraz Szkoły Muzycznej w Nałęczowie. Goście zaprezentowali tradycyjne instrumenty rosyjskie, jak domra, bajan czy cymbały. Spośród występujących uczniów-gości byli: Rabyko Aleksander (kl. 2- domra), Denis Michaliuk (kl. 4- cymbały), Andriej Derdiuk (kl. 6- bajan). Na zakończenie goście z Telm (nauczyciele; Tatiana Kałtynajewa -dyrektor szkoły, grająca na domrie, Swietłana Wasiljewa - pedagog od cymbałów i Romualda Makarewicz -pedagog fortepianu, z piątką swoich podopiecznych (wyżej wspomniani oraz: Milena Mendez-Pastuszyk - skrzypce i Jekatierina Nikulina - trójkąt) wykonali bardzo ekspresyjną Polkę Białoruską.

Spośród uczniów PSM w Nałęczowie wystąpili: skrzypaczki: Weronika Wasiłek, Adrianna Muciek, Sandra Szewczyk Jowita Litwińska, trio gitarowe: Monika Słonka, Mirosław Mazur z nauczycielem Jakubem Tarnawskim oraz duet nauczycieli: Małgorzata Formańska - fortepian i Grzegorz Serewa- saksofon. Koncert prowadził dyrektor artystyczny PSM Krzysztof Serweta. W przeddzień ogłoszenia wyników konkursu, w Pałacu Małachowskich miał miejsce koncert naszych gości z Telm. Publiczność przyjęła występ z wielkim aplauzem, nie obyło się bez bisów.
Gratulujemy.

V.S-K.
(0 głosów)