Napisane przez  MC
13
Lip
2008

Wystarczy POmysł

czyli zapraszamy po europejskie pieniądze...

Nasze motto:
"tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie zapukałeś"... wystarczy pomysł!

Akcja Obywatelska "Wystarczy Pomysł" ma na celu mobilizację mieszkańców województwa lubelskiego do pozyskiwania środków unijnych i wyjaśnienie beneficjentom skomplikowanych procedur. Projekt będzie realizowany do października 2008 r. Akcja Obywatelska "Wystarczy Pomysł" to projekt organizowany przez prof. Zbigniewa Zaleskiego, posła do Parlamentu Europejskiego i Janusza Palikota, posła na Sejm RP.

Członkowie Komitetu Honorowego. Prof. Zbigniew Zaleski na konferencji inaugurującej akcję przestawił zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej: - Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 jest dużą szansą dla Lubelszczyzny. Takich pieniędzy nie dostaniemy już więcej! - przekonywał prof. Zbigniew Zaleski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem posła na Sejm RP Janusza Palikota kluczem do poprawy sytuacji na Lubelszczyźnie jest pozyskanie opinii publicznej.

Obecna na konferencji doradca Minister Rozwoju Regionalnego, Jadwiga Szymańska pogratulowała władzom Lubelszczyzny środków, które zostały przeznaczone na województwo - Województwo Lubelskie pod względem przyznanych funduszy zajmuje trzecie miejsce w skali kraju - to bardzo dobry wynik - mówiła Szymańska. Wojewoda lubelski Genowefa Tokarska i wicemarszałek dr Jacek Sobczak podkreślali, że największe szanse na pozyskanie środków unijnych będą mieli beneficjenci, którzy przedstawią projekty innowacyjne i wpływające na rozwój regionu. W ramach Akcji Obywatelskiej "Wystarczy Pomysł" organizowane są spotkania informacyjne i konsultacje na terenie całego województwa lubelskiego, które prezentują możliwości uzyskania środków unijnych beneficjentom z wielu środowisk, w szczególności przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Takie spotkanie było już organizowane m.in. w: Puławach, Kraśniku, Chełmie.

Przewidziane są trzy etapy akcji. W pierwszym możliwe będzie zdobycie podstawowych informacji dotyczących pozyskiwania funduszy w punktach informacyjnych (info-kioskach) ustawionych w centralnej części powiatów objętych projektem. Następny etap wiąże się z pogłębieniem wiedzy podczas spotkań informacyjnych. W trzecim etapie umożliwimy indywidualne konsultacje dotyczące konkretnych projektów.
Akcja obejmuje piętnaście powiatów: puławski, kraśnicki, chełmski, bialski, włodawski, łęczyński, łukowski, lubartowski, krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, świdnicki. Projekt wspierają organizacje pozarządowe i samorządy z województwa lubelskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Patronat honorowy nad Akcją objęli: Prof. Zbigniew Zaleski - Poseł do PE, Janusz Palikot - Poseł na Sejm RP, Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa Lubelskiego, Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin, Wiesław Kamiński - Rektor UMCS, Robert Jakubiec - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Zdzisław Antoń - Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, Jolanta Bodo- Prezes Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Marek Wagner - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie. Szczegółowe informacje na stronie: pomysl.pl. Jednym z koordynatorów tej akcji jest nałęczowianin Bartłomiej Zwolakiewicz, ze stowarzyszenia "Młodzi Demokraci".

(MCz)
(0 głosów)