Napisane przez  red
18
Lut
2002

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy wypłacają gminy z budżetu państwa lokatorom o niskich dochodach.
Nowa ustawa, która weszła w życie 1. I. 2002 na razie nie zmienia kryteriów przyznawania dodatku (dochód w rodzinie chcącej otrzymać dodatek nie może przekroczyć najniższej emerytury - 530 zł- na osobę). Wprowadzone natomiast zostały od nowego roku nowe ograniczenia:
   Lokatorzy musza pokryć sami przynajmniej 30 % wydatków na mieszkanie.
   Gmina zyskuje prawo do odmowy przyznania dodatku, jeżeli "wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja" między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym.
   Zmieniają się również zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Urzędnik upoważniony przez burmistrza ma dwa tygodnie na zbadanie sytuacji zainteresowanego przyznaniem dodatku. Urzędnik może zażądać oświadczenia majątkowego (pod groźbą odpowiedzialności karnej).
   Dodatek mieszkaniowy pobiera ok. 8% gospodarstw domowych. Jego przeciętna wysokość to około 150 zł miesięcznie.
(0 głosów)