Napisane przez  GF
09
Lis
2006

Historia szkoły podstawowej w Sadurkach (3)

LATA 70.
   Początek kolejnego roku szkolnego i kolejne zmiany. Wydział Oświaty w Puławach powołał na stanowisko dyrektora szkoły Rufina Gajdę, który wraz z żoną przybył z województwa krakowskiego. Dyrektor Gawrońska odeszła do szkoły w Piotrowicach Małych. Rok szkolny 1975/76 to przede wszystkim wykończenie i oddanie do użytku sali gimnastycznej, na której tak zależało dyr. Filipowi (powstanie tej sali, wówczas jedynej wśród szkół podstawowych na terenie gminy, to materiał na zupełnie inną historię).


   Nie zawsze rok szkolny rozpoczynał się 1 września. W 1976 roku, zgodnie z rozporządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty, zajęcia rozpoczęły się 21 sierpnia (trudno zgadnąć, czym kierował się minister).

PATRON
   30 maja 1977 roku to w historii szkoły w Sadurkach dzień bardzo ważny. Odbyła się wówczas uroczystość, nadania szkole imienia wielkiego polskiego pisarza, Bolesława Prusa. Szkoła otrzymała sztandar, a na frontowej ścianie odsłonięta została upamiętniająca to wydarzenie tablica. Uroczystość miała bogatą oprawę. Odbyło się ślubowanie na sztandar szkoły, wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu wiedzy o Bolesławie Prusie, występował szkolny zespół ZHP i chór.
   Koniec lat 70. to narastający kryzys gospodarczy. Sytuacja finansowa w jakiej znalazł się nasz kraj, znalazła odbicie także w pracy szkoły. W roku szkolnym 1978/79 zawieszona została z powodu braku funduszy działalność stołówki szkolnej. Sytuacja taka utrzymała się do 1 stycznia 1982 roku.

Z LAT 80.
   24 maja 1980 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, poświęconej wieloletniemu dyrektorowi szkoły Hieronimowi Filipowi. Tablicę ufundowało społeczeństwo Sadurek, chcąc w ten sposób wyrazić szacunek i uznanie dla zasług dyrektora na rzecz szkoły i wsi. W odsłonięciu tablicy (została umieszczona na ścianie holu na parterze szkoły) wzięły udział władze oświatowe, młodzież szkolna oraz liczne grono mieszkańców Sadurek.
   Kolejny rok szkolny (1980/81) zainaugurowała nowo powołana dyrektor szkoły, długoletnia współpracownica dyr. Filipa, Pelagia Ostrowska. Pierwsze zajęcia odbyły się 20 sierpnia, a uroczysta akademia 1 września.
   W 1981 roku zakończono przedziwny eksperyment, jakim było utworzenie ze szkoły w Sadurkach szkoły zbiorczej z filią w szkole w Czesławicach. Uczęszczającym wówczas do szkoły uczniom oraz pracownikom najbardziej utkwił w pamięci notorycznie spóźniający się autobus szkolny. Z tego powodu przez pewien okres zajęcia w szkole rozpoczynały się o godz. 8.10.

ZMIANY
   Zmieniała się sytuacja polityczna w Polsce i zmieniała się szkoła. 11 listopada 1982 roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat odbyła się uroczysta akademia z okazji 64 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Święto 22 lipca powoli odchodziło w niepamięć.
   Z kolei w maju 1984 roku w kalendarzu imprez szkolnych pojawiła się uroczystość, upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 - go maja.
   W wakacje w latach 1985/86 i 87 w ramach wymiany młodzieży nasza szkoła gościła obozy młodzieżowe z NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna). W programach obozów obowiązkowym punktem programu było zwiedzanie przez młodych Niemców obozu zagłady na Majdanku.
   W roku 1988 po raz ostatni młodzież szkolna "świętowała" rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W roku szkolnym 1990/91 do szkół wprowadzone zostało nauczanie religii, co wywołało w tamtych czasach sporo kontrowersji. W dniach 18 - 20 maja tego roku odbyła się, jedyna jak dotychczas, szkolna wycieczka za granicę. Dzieci odwiedziły bardzo bliskie sercom Polaków miasto, Lwów. Jednym z głównych punktów programu wycieczki było zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego, a szczególnie części zwanej Cmentarzem Orląt Lwowskich.

Grzegorz Filip
(0 głosów)