28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Kroniki nałęczowskie (4)

OKRĄGŁE SŁÓWKO O NAŁĘCZOWIE "Kurier Codzienny" 1891, nr 143
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Kroniki nałęczowskie (3)

KRONIKA TYGODNIOWA (fragment) "Kurier Codzienny" 1888, nr 187
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Kroniki nałęczowskie (2)

KRONIKA TYGODNIOWA (fragment) "Kurier Warszawski" 1886, nr 266
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Kroniki nałęczowskie (1)

JEDŹMY NA KURACJĘ DO NAŁĘCZOWA... "Kurier Warszawski" 1885, nr 155
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Bolesław Prus i Nałęczów

W Nałęczowie nie zamieszkał na stałe, nie wybudował domu, a jednak spędził tu dwadzieścia osiem sezonów, od 1882 do 1910 roku. Był to długi okres czasu, w którym wszyscy się z nim zżyli, polubili go i zapamiętali jego prace, życie i obyczaje. Pobyt Prusa w Nałęczowie był dla autora "Kronik Nałęczowskich" okazją do zawiązania mocniejszych…
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Legenda "Lalki"

Legenda "Lalki" zaczęła się bardzo wcześnie. Była ona powieścią intrygującą, tajemniczą, dyskusyjną, jednocześnie powieścią ściśle osadzoną w rzeczywiście istniejącym krajobrazie miasta, była więc powieścią o Warszawie, w której żyło najwięcej jej pierwszych czytelników. Z tego tytułu dyskusje czytelnicze obracały się najczęściej wokół autentyzmu jej warszawskich realiów i wokół problemów niejasnych w utworze.
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Wielki Prus - Jan Lechoń, 1932

Jan Lechoń WIELKI PRUS Śród rozmaitych rewizyj literackich, na które teraz przyszła moda, o tyle pożyteczna, że na wiele rzeczy patrzyliśmy przez bielmo niewoli na oczach - jest do zrobienia jedna rzecz pierwszego znaczenia: sprawa należnego w naszej literaturze miejsca dla Bolesława Prusa.
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

"Na Kruczej" - wiersz z cyklu "Śladami Wokulskiego" - Stefan Godlewski, 1937

Stefan Godlewski NA KRUCZEJ "Idąc prawym chodnikiem, dostrzegł Wokulski na lewo, mniej więcej w polo wie ulicy, dom niezwykle żółtej barwy. Warszawa posiada bardzo wiele żółtych domów; jest to chyba najżółciejsze miasto pod słońcem. Ta jednak kamienica wy dawała się żółciejszą od innych i na wystawie przedmiotów żółtych (jakiej zapewne doczekamy się kiedyś) otrzymałaby pierwszą…
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) - Adam Breza, 1887

Adam Breza BOLESŁAW PRUS (ALEKSANDER GŁOWACKI) Ale cechy talentu są tysiączne. Są pomiędzy nimi pokrewne, nie ma dwóch równych. Drogi są tysiączne, którymi duch ludzki wędruje, aż wzbije się na taką wyżynę, skąd go już widać szeroko naokól, gdzie mu się dziwią jedni, nie rozumieją drudzy i gdzie wraz z uznaniem (a nawet wiele przedtem)…
28 Gru 2017
Dział: Bolesław Prus

O Bolesławie Prusie - Maria Dąbrowska, 1954

Maria Dąbrowska O BOLESLAWIE PRUSIE Prus to pisarz myślący. A tym samym - człowiek prawie tragiczny. Bo niedobrze to w Polsce być myślącym człowiekiem. My wolimy wszystko, niż myśleć. Wolimy umrzeć dla jakiejś sprawcy, niż ją przemyśleć.